f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Garai Projekthírek
(2015.10.29.)

Projekt keretében megépített létesítmények 6 hónapos próbaüzeme szeptember végén sikeresen befejeződött. Októberben lezárult a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása és 2015. október 30-án a projekt elszámolása megtörtént.

Október végén minden ingatlantulajdonos egy eredménykommunikációs kiadványt kap a postaládájába, mely bemutatja a projekt megvaló­sulásának lépéseit és az elkészült telepek műkö­dését és üzemeltetését.

A kiadvány megtekinthető ITT!


Garai telep bemutatása

A szennyvíztisztító telep Garán a 059/9 hrsz. ingatlanon található.
A szennyvíztisztító telep befoga­dóképessége (hidraulikus kapa­citása) 250 m3/nap.

a   b  c   d-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEGHÍVÓ–NYÍLT NAP
„NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
”PROJEKT


TISZTELT GARAI POLGÁROK!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú, „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című beruházás nyílt napjára.

Időpont: 2015. szeptember 9.   14:30–17:00 óra

Helyszín: Garai Szennyvíztisztító telep, Gara, 059/9 HRSZ

Program: szennyvíztisztító telep látogatása

A projekt keretében megépült garai szennyvíztisztító telep jelenleg a 6 hónapos próbaüzemi időszakában üzemel. A Nyílt Nap során minden látogatónak lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházásról és a telep működéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

A látogatás vezetett csoportokban történik és időtartama: 30 perc.
A csoportok 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00 órakor
indulnak.

A megfelelő szervezés érdekében látogatáshoz személyesen vagy telefonon
előzetes regisztráció szükséges a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati TerületfejlesztésiTársulásnál

(Nagybaracska, Szabadság tér 10.) vagy a 79/361-177 1,6 mellékű telefonszámon.

Igény eseténszállítást biztosítunk az Önkormányzat épülete elöl.


Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Teleplátogatási szabályok  ITT  olvashatóak!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Május elején minden ingatlantulajdonos egy tájékoztató szórólapot kap a postaládájába a kivitelezésről.

A szórólap megtekinthetőek itt:

Garai szórólap (.pdf)

 

 

Megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep próbaüzeme

 

Az elmúlt fél évben Garán az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt keretében a települések belterületén kiépítésre kerültek a szennyvízcsatorna-hálózatok és elkészültek a szennyvíztisztító telepek. A házi bekötések nagy részét is kiépítették már, amin keresztül a háztartások csatlakozhatnak a kiépített szennyvízhálózatra.

Márciusban megkezdődött a rendszer 6 hónapos próbaüzeme.

Kérjük, engedély nélkül ne csatlakozzanak a rendszerre, mert jelentős károkat okozhatnak!

A próbaüzem alatt nem kell semmiféle díjat fizetni a rendszer használatáért.

A sikeres próbaüzem befejezése után, várhatóan szeptemberben, a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep a Társulás tulajdonába kerül, aki egy üzemeltetési szerződés keretében átadja a Bajavíz Kft-nek.

Az üzemeltető felkeres minden ingatlantulajdonost a Közszolgáltatási Szerződés megkötése érdekében. Az új, környezetbarát és korszerű hálózat innentől kezdve a lakosság rendelkezésére áll és a cél, hogy a településen minél több – a pályázati feltételeknek megfelelő - ingatlan csatlakozzon a hálózatra.

 

A garai szennyvíztisztító telep

 

g

A hálózat kiépítésével egy időben kezdődtek meg a település szennyvíztisztító-telepének kivitelezési munkálatai. A szennyvíztisztító telep befogadóképessége (hidraulikus kapacitása) 250 m3/nap.

 

Az új telep, a létesített berendezések üzemeltetésével alkalmassá válik arra, hogy az év bármely időszakában minden időpontban teljesíteni tudja a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket a biológiai szennyvíztisztítás követelményeire, valamint a szennyvíztisztítási technológia meghatározott paramétereire vonatkozóan.

Az új szennyvíztisztító telep hazai viszonylatban hagyományosnak tekinthető un. szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával, nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással került megvalósításra.

g

A telep automatikus üzemét a létesítményben elhelyezett mérőműszerek teszik lehetővé. A megépített műszerezés, vezérlés egy teljesen automatizált szennyvíztisztító telep üzemet biztosít, mely csupán időszakos kezelői tevékenységet igényel. A telep üzemeltetését folyamatosan 1 fő szakember tudja ellátni. Rendellenes üzemállapot esetén hibajel érkezik a diszpécser központba.

A szennyvíztelepre érkező szennyvizek mennyisége a próbaüzem kezdetétől fokozatosan emelkedni fog a rákötési arány emelkedésével párhuzamosan.

g

A tisztított szennyvíz változatlanul a garai élő vízfolyásba kerül kivezetésre. A kivezetett szennyvíz aramétereinek vizsgálatára 2 db monitoring figyelő kút került kiépítésre. A Kivitelező a próbaüzem ideje alatt mintát vesz mind a bejövő szennyvízből, mind pedig az elfolyó tisztított szennyvízből. Az elvégzett vizsgálatok alapján kerül igazolásra és ellenőrzésre, hogy a telep biztosítani tudja a Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próbaüzem vége szeptember végére várható.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezúton tájékoztatjuk a Garai Lakosokat, hogy 2015 januárjában megkezdődött a szennyvízcsatorna ingatlanokon belüli házi bekötéseinek kiépítése.

A Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat a Vibogeo Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést Hercegszántón a házi bekötőcsatornák kiépítésére vonatkozóan.

Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a munkálatok elvégzését.

További információk az alábbi elérhetőségeken:

Vibogeo Kft. képviselőjét a 30/436-69-20 telefonszámon érhetik el.

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű

Építő Víziközmű Társulat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December elején minden ingatlantulajdonos egy tájékoztató szórólapot kap a   postaládájába a kivitelezésről. A szórólap megtekinthető itt: Garai szórólap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése

 

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

g11  g1  g2  g4

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

-----------------------------------------------------------------------

Tisztelt Garai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Garán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 24. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Gara, Kossuth L.u. 83-85.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás elnöke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Gara szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

 

Nagybaracskán 2014. május 15-én sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Gara község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

 ag

Garán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

E szerződés aláírásával immár mindhárom településen a projekt megvalósulása a tervezési és a kivitelezési munkákkal folytatódik.

 

Nagybaracska 2015. május 15.