f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Aktuális információk
(frissítve: 2015.11.20.)

                     

d


--------------------------------------------------------------------------------

Befejeződött a garai, a hercegszántói és A nagybaracskai szennyvíztisztító telepEK KIVITELEZÉSE ÉS a három település belterületén kiépítésre kerültEK a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatOK

Az október végén lezárult „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú) projekt keretén belül megvalósuló beruházás teljes költsége: 3,296 milliárd Ft. A Széchenyi 2020 Környezet és Energia Operatív Program keretén belül az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának mértéke a projekt költségének 94,90 %, azaz a támogatás összege: 3,128 milliárd Ft.

Megvalósult beruházás - Szennyvíztisztító telepek

A szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés mindhárom település esetében saját szennyvíztisztító telepen valósul meg. A szennyvíztisztító telepek befogadóképessége (hidraulikus kapacitása) telepenként 250 m3/nap. Az új telepek, a létesített berendezések üzemeltetésével alkalmassá válnak arra, hogy az év bármely időszakában minden időpontban teljesíteni tudják a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket a biológiai szennyvíztisztítás követelményeire, valamint a szennyvíztisztítási technológia meghatározott paramétereire vonatkozóan.

Az új szennyvíztisztító telepek hazai viszonylatban hagyományosnak tekinthető un. szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával, nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással kerültek megvalósításra.

A tisztított szennyvíz elhelyezése Hercegszántón és Nagybaracskán a szennyvíztisztító telepen a dréncsöves szikkasztómezőn és a nyárfás szikkasztómezőn történik, Gara esetében a Ferenc-csatorna élő vízfolyásba kerül kivezetésre. A kivezetett szennyvíz paramétereinek vizsgálatára mindenütt 2-2 db monitoring figyelő kút került kiépítésre.

A telepek automatikus üzemét a létesítményekben elhelyezett mérőműszerek teszik lehetővé. A megépített műszerezés, vezérlés egy teljesen automatizált szennyvíztisztító telep üzemet biztosít, mely csupán időszakos kezelői tevékenységet igényel.

1  2  3  

Megvalósult beruházás - szennyvízcsatorna-hálózatok

A projekt keretében a három település belterületén gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat került kiépítésre.

A háztartások a házi bekötővezetéken keresztül csatlakozhatnak megépült szennyvízhálózathoz, melyet a kivitelezők minden ingatlanon a telekhatártól számítva 1 méter hosszúságban építettek ki a beruházás keretében.

A településeken kiépítésre került csatornahálózatok mennyiségi paraméterei:

Létesítmények/Település

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

D 200 mm KG-PVC gerinccsatorna

14 754 fm

15 721 fm

15 690 fm

Bekötések

915 db

970 db

1017 db

Bekötővezeték hosszak

11 263 fm

7 813 fm

9 399 fm

Nyomóvezetékek hossza

1 048 fm

5 091 fm

3 462 fm

Közterületi átemelők

4 db

8 db

4 db

Üzemeltetés

A megépített létesítmények 6 hónapos próbaüzeme szeptember végén sikeresen befejeződött és októberben lezárult a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása.

A megépült csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével a társult önkormányzatok a Bajavíz Kft-t bízzák meg, hogy a lakosság számára biztosítsa a rendszerek megfelelő működését.

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telepek és csatornahálózatok megvalósítása révén csökkenjen a környezeti terhelés, valamint a jobb higiénés állapotok kialakításával javuljon a lakosság életminősége, a környezetkímélő technológiák szolgálják a községekben élőket.

Eredménykommunikációs kiadvány bemutatja a projekt megvalósulását.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeptember végén befejeződött a garai, a hercegszántói és nagybaracskai szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzeme .

A „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt keretén belül Gara, Hercegszántó és Nagybaracska belterületén kiépítésre kerültek a szennyvízcsatorna-hálózatok és elkészültek településenként a szennyvíztisztító telepek.
Mindhárom településen a márciusban megkezdődött 6 hónapos próbaüzem szeptember végén befejeződött, és elindultak a műszaki átadás-átvételi eljárások.

 A szennyvíztisztító telepek

A szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés mindhárom település esetében saját szennyvíztisztító telepen történik.
Az új telepek, a létesített berendezések üzemeltetésével, alkalmassá válnak arra, hogy az év bármely időszakában minden időpontban teljesíteni tudják a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket a biológiai szennyvíztisztítás követelményeire, valamint a szennyvíztisztítási technológia meghatározott paramétereire vonatkozóan.

Az új szennyvíztisztító telepek hazai viszonylatban hagyományosnak tekinthető un. szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával, nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással kerültek megvalósításra.

A telep automatikus üzemét a létesítményekben elhelyezett mérőműszerek teszik lehetővé. A megépített műszerezés, vezérlés egy teljesen automatizált szennyvíztisztító telep üzemet biztosít, mely csupán időszakos kezelői tevékenységet igényel. A telep üzemelését  2 fő szakember váltott távfelügyelettel tudja ellenőrizni. Rendellenes üzemállapot esetén hibajel érkezik a diszpécser központba és  az ügyeleteshez.

A szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvizek mennyisége a próbaüzem kezdetétől fokozatosan emelkedik a rákötési arány emelkedésével párhuzamosan.

Hercegszántó és Nagybaracska esetében a tisztított szennyvíz elhelyezése a szennyvíztisztító telepen  a dréncsöves szikkasztómezőn és a nyárfás szikkasztómezőn történik.

Garán a tisztított szennyvíz változatlanul a garai élő vízfolyásba kerül kivezetésre. A kivezetett szennyvíz paramétereinek vizsgálatára 2 db monitoring figyelő kút került kiépítésre.

A szennyvízcsatorna-hálózatok

A projekt keretében a három település belterületén gravitációs szennyvízcsatorna hálózat került kiépítésre. A háztartások a házi bekötővezetéken keresztül csatlakozhatnak megépült szennyvízhálózathoz, melyet a kivitelezők minden ingatlanon a telekhatártól számítva 1m hosszúságban építettek ki a beruházás keretében.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ–NYÍLT NAP
„NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
”PROJEKT


TISZTELT NAGYBARACSKAI POLGÁROK!


Tisztelettel meghívjuk Önöket a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú, „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című beruházás nyílt napjára.

Időpont: 2015. szeptember 9.   10:30–13:00 óra

Helyszín: Nagybaracska Szennyvíztisztító Telep, Csátalja, 0312/6 HRSZ

Program: szennyvíztisztító telep látogatása

A projekt keretében megépült nagybaracskai szennyvíztisztító telep jelenleg a 6 hónapos próbaüzemi időszakában üzemel. A Nyílt Nap során minden látogatónak lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházásról és a telep működéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

A látogatás vezetett csoportokban történik és időtartama: 30 perc.
A csoportok 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00 órakor
indulnak.

A megfelelő szervezés érdekében látogatáshoz személyesen vagy telefonon
előzetes regisztráció szükséges a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati TerületfejlesztésiTársulásnál

(Nagybaracska, Szabadság tér 10.) vagy a 79/361-177 1,6 mellékű telefonszámon.

Igény eseténszállítást biztosítunk az Önkormányzat épülete elöl.


Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Teleplátogatási szabályok  ITT  olvashatóak!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ–NYÍLT NAP
„NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
”PROJEKT


TISZTELT GARAI POLGÁROK!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú, „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című beruházás nyílt napjára.

Időpont: 2015. szeptember 9.   14:30–17:00 óra

Helyszín: Garai Szennyvíztisztító telep, Gara, 059/9 HRSZ

Program: szennyvíztisztító telep látogatása

A projekt keretében megépült garai szennyvíztisztító telep jelenleg a 6 hónapos próbaüzemi időszakában üzemel. A Nyílt Nap során minden látogatónak lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházásról és a telep működéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

A látogatás vezetett csoportokban történik és időtartama: 30 perc.
A csoportok 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00 órakor
indulnak.

A megfelelő szervezés érdekében látogatáshoz személyesen vagy telefonon
előzetes regisztráció szükséges a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati TerületfejlesztésiTársulásnál

(Nagybaracska, Szabadság tér 10.) vagy a 79/361-177 1,6 mellékű telefonszámon.

Igény eseténszállítást biztosítunk az Önkormányzat épülete elöl.


Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Teleplátogatási szabályok  ITT  olvashatóak!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ–NYÍLT NAP
„NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
”PROJEKT


TISZTELT HERCEGSZÁNTÓI POLGÁROK!


Tisztelettel meghívjuk Önöket a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú, „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című beruházás nyílt napjára.

Időpont: 2015. szeptember 10.   10:30–13:00 óra

Helyszín: Hercegszántói Szennyvíztisztító Telep, Hercegszántó, 019/11 HRSZ

Program: szennyvíztisztító telep látogatása

A projekt keretében megépült hercegszántói szennyvíztisztító telep jelenleg a 6 hónapos próbaüzemi időszakában üzemel. A Nyílt Nap során minden látogatónak lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházásról és a telep működéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

A látogatás vezetett csoportokban történik és időtartama: 30 perc.
A csoportok 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00 órakor
indulnak.

A megfelelő szervezés érdekében látogatáshoz személyesen vagy telefonon
előzetes regisztráció szükséges a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati TerületfejlesztésiTársulásnál

(Nagybaracska, Szabadság tér 10.) vagy a 79/361-177 1,6 mellékű telefonszámon.

Igény eseténszállítást biztosítunk az Önkormányzat épülete elöl.


Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Teleplátogatási szabályok  ITT  olvashatóak!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózatok és a szennyvíztisztító telepek 6 hónapos próbaüzeme

 

Az elmúlt fél évben Garán, Nagybaracskán és Hercegszántón az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt keretében a települések belterületén kiépítésre kerültek a szennyvízcsatorna-hálózatok és elkészültek a szennyvíztisztító telepek.

A házi bekötések nagy részét is kiépítették már, amin keresztül a háztartások csatlakozhatnak a kiépített szennyvízhálózatra.

Márciusban mindhárom településen megkezdődött a rendszer 6 hónapos próbaüzeme.

Kérjük, engedély nélkül ne csatlakozzanak a rendszerre, mert jelentős károkat okozhatnak!

A próbaüzem alatt nem kell semmiféle díjat fizetni a rendszer használatáért.

A sikeres próbaüzem befejezése után, várhatóan szeptemberben, a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep a Társulás tulajdonába kerül, aki egy üzemeltetési szerződés keretében átadja a Bajavíz Kft-nek.

Az üzemeltető felkeres minden ingatlantulajdonost a Közszolgáltatási Szerződés megkötése érdekében. Az új, környezetbarát és korszerű hálózat innentől kezdve a lakosság rendelkezésére áll és a cél, hogy a településen minél több – a pályázati feltételeknek megfelelő - ingatlan csatlakozzon a hálózatra.

A szennyvízcsatorna használatának alapvető szabályai

 

Amennyiben a Kivitelező rákötötte ingatlanát a csatornahálózatra, használhatja a rendszert.

Az alábbi szabályok be nem tartása azonban veszélyezteti a szennyvíztisztító telep jó hatásfokú működését, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvízátemelők eldugulását okozhatja.

- csapadékvíz nem köthető be a hálózatba,

- hígtrágya (állattartásból származó szennyvíz) nem   köthető be hálózatba,

- vegyi anyagok (olaj, hígító, festék, stb.) és mérgek (pl. permetezőszer) nem önthetők bele,

- szilárd borászati melléktermékek nem önthetők bele,

- a wc-n keresztül szilárd konyhai hulladék, ételmaradék nem húzható le,

- olaj, zsír nem önthetők bele,

- egyéb, középtesttáji tisztasági termékek nem dobhatóak a csatornába, külön kukába gyűjtendők,

- fű, falevél, egyéb zöld csatornába kerülését meg kell gátolni.

Kérjük a megfelelő működés érdekében tartsa be a fenti szabályokat.

Május elején minden ingatlantulajdonos egy tájékoztató szórólapot kap a postaládájába a kivitelezésről.

A szórólap megtekinthetőek itt:

Garai szórólap

Nagybaracskai szórólap

                                                  Hercegszántói szórólap

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt kivitelezése a tervezett ütem szerint halad és a tervek szerint tavasszal megkezdődhet a megépített hálózatok és szennyvíztisztító-telepek próbaüzeme, melynek egyik feltétele a megfelelő számú lakossági rákötés. Csak a sikeres próbaüzemeltetés befejezése után zárható le a hosszú évek munkájával megvalósuló, a települések életében szinte a legnagyobb léptékű beruházás.

A háztartások a házi bekötővezetéken keresztül csatlakozhatnak az épülő szennyvízhálózathoz, melyet

a kivitelezők minden ingatlanon a telekhatártól számítva 1 m hosszúságban építenek ki a beruházás

keretében. Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a Víziközmű Társulat tagjai és megfizették vagy rendesen fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, a Víziközmű Társulat megrendeli és elvégezteti a házi csatorna helyreállítási munkák nélküli kiépítését. Kérjük a hatékony megvalósítás érdekében működjenek együtt a kiválasztott kivitelezővel, aki majd felkeresi azokat az ingatlantulajdonosokat, akikre ez a kedvezményes lehetőség vonatkozik.

Kérjük a hatékony megvalósítás érdekében működjenek együtt a kiválasztott kivitelezővel, aki majd felkeresi azokat az ingatlantulajdonosokat, akikre ez a kedvezményes lehetőség vonatkozik.

A hálózat kiépítésével egy időben megkezdődtek a település szennyvíztisztító-telepének kivitelezési munkálatai is, amely kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítását fogja végezni.

A házi bekötések, valamint a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító-telep megépítése után 6 hónapos próbaüzem következik.  Ezen időpontig az új rendszer nem üzemel, az engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el, tehát egy idő után – a csatorna megteltével – akár elöntést is okozhat. Ha tehát a házi hálózatot megépítik, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan használhatják is. A rácsatlakozást a kivitelező fogja elvégezni! Kérjük, engedély nélkül ne csatlakozzanak a rendszerre, mert jelentős pénzbírságot kell fizetni az okozott kárért!

A 6 hónapos próbaüzem alatt nem kell semmiféle díjat fizetni a rendszer használatáért.

A sikeres próbaüzem befejezése után a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep a Társulás tulajdonába kerül, aki üzemeltetésre átadja a leendő üzemeltetőnek.

Az üzemeltető felkeres minden ingatlantulajdonost a Közszolgáltatási Szerződés megkötése érdekében. Az új, környezetbarát és korszerű hálózat innentől kezdve a lakosság rendelkezésére áll és a cél, hogy a településen minél több – a pályázati feltételeknek megfelelő - ingatlan csatlakozzon a hálózatra.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nagybaracskán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

 

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

nbt1    nbt2   nbt3.jpg   

nbt5

    

Garán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése 

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

g11  g1  g2  g4

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

Hercegszántón jól haladnak a szennyvízcsatorna kiépítésével és

megkezdődött a szennyvíz telep kivitelezése

 

Nyáron megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

 h   hh hhh hhhh


A szennyvíztisztító telep területén a földmunkákkal elkezdődött a kivitelezés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Víziközmű Társulati Tag!

A Társulat Intéző Bizottsága nevében örömmel értesítem, hogy a szennyvízberuházás eredményes teljesítése érdekében 113.686.586.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzati Társulás. Ezek után a gerincvezeték - az ingatlanokhoz vezető bekötő vezeték -, illetve a szennyvíztelepek megépítéséhez a három településnek már csak mintegy

54 millió Ft saját erő biztosításáról kell gondoskodnia.

Az Önkormányzati Társulás, és a Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága együttes ülést tartott 2014.08.12-én, ahol eldöntötték, hogy a hiányzó önerőt további pályázatokból, illetve szükség esetén  hitelből pótolják. Ezzel a döntéssel megnyílt a lehetősége annak, hogy a Víziközmű Társulatnál gyűjtött lakossági hozzájárulást az ingatlanokon belüli házi bekötések finanszírozására fordítsuk. Ez azt jelenti, hogy mindazok számára  egységesen megrendeljük a házi bekötés megépítését, akik fegyelmezetten teljesítették a Víziközmű Társulat felé a fizetési kötelezettségüket.

A döntés értelmében mindazok számára, akik 2014.09.30-ig az időarányos fizetési kötelezettségük legalább 90%-nak eleget tettek, a házi bekötést központilag terveztetjük meg, engedélyeztetjük, illetve építtetjük meg. Ez tehát azokat érinti, akik az időarányos 61.200,- Ft-ból minimum 55.080,- Ft-ot  2014.09.30-ig befizettek.

Azon tagjainknak, akik az induláskor egy összegben befizették a 100.000,- Ft-ot, vagy három részletben a 108.000,- Ft-ot, nincs semmi további fizetnivalójuk, nekik  ez alanyi jogon jár.

Döntés született arról is, hogy további lehetőséget biztosítunk azok számára, akik most anyagi helyzetük, vagy egyéb ok miatt nem tudják teljesíteni az előzőekben jelzett 90%-os időarányos befizetési követelményt.

A Víziközmű Társulat Alapszabálya szerint a tagoktól elvárt érdekeltségi hozzájárulás összege 120 000 Ft/ingatlan.  A Társulat megépítteti mindazok számára is a házi bekötést, akik 2015. április 30-ig az eddigi befizetéseiket kiegészítik 120.000,- Ft-ra. A befizetést egy összegben kell teljesíteni.

Azok részére, akik a fenti lehetőségek egyikével sem élnek, a társulat nem tudja a házi bekötésüket magára vállalni. Amennyiben a későbbiekben mégis csatlakozni kívánnak a rendszerre, egy összegben meg kell fizetniük az önkormányzati rendeletben meghatározásra kerülő csatlakozási díjat, meg kell rendelniük a csatlakozási terv elkészítését, és saját költségükön finanszírozniuk kell a házi bekötésük megépítését.

A várható csatlakozási díj mindenképpen magasabb lesz, mint a 120.000,- Ft-os érdekeltségi hozzájárulás, hiszen a társulat rendszeresen fizető tagjai biztosították a működési költségeket is. Természetesen az eddigi befizetéseik nem vesznek el, mert a csatlakozási díj csökkentésre kerül a  befizetett  érdekeltségi hozzájárulás összegével.

Nagyon fontos tudni, hogy a rendszer megépítésével, a házi bekötések megvalósításával a részletfizetési kötelezettségek továbbra is fennállnak! Nem marad további fizetnivalójuk azoknak, akik teljesítették a 100.000,- Ft-os vállalásukat az induláskor, vagy a 36.000,- Ft-os  befizetést  három éven keresztül. Nem kell tovább fizetniük azoknak sem, akik 2015. április 30-ig  kiegészítik az eddigi befizetéseiket  120.000,- Ft-ra, vagy már korábban teljesítették.

A Társulat többi tagjának a fizetési kötelezettsége viszont továbbra is fennáll, azaz 2018. október 31-ig fizetni kell a havi 1.200 Ft-os részletet.

Tisztelettel kérünk minden társulati tagot a fenti tájékoztató elfogadására.

 

Nagybaracska, 2014. 08. 14.

                                                             Bátor Ferenc
                                                                VT elnök     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Tisztelt Garai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Garán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 24. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Gara, Kossuth L.u. 83-85.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás elnöke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nagybaracskai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Nagybaracskán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 7. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Nagybaracska, Szabadság tér 23.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás elnöke

-------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt keretében három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek kivitelezői megvalósítására.

A három közbeszerzési eljárásból egy már tavaly sikeresen lezárult, így 2013. november 13-án aláírásra kerülhetett a Hercegszántó Község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződés. Hercegszántón májusban megindulhat a hálózat kiépítése is.

 

Nagybaracska területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer kivitelezői szerződése 2014. április 8-án került aláírásra. A tervezés után a településen várhatóan júniusban megindulhatnak a kivitelezési munkák.

 

Gara szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó közbeszerzési eljárás is sikeresen lezárult, a kivitelezői szerződés 2014. május 15-én aláírásra került. A településen a tervezési munkákat követően előreláthatólag júliusban kezdődnek meg a munkálatok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Gara szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. május 15-én sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Gara község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

 ag

Garán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

E szerződés aláírásával immár mindhárom településen a projekt megvalósulása a tervezési és a kivitelezési munkákkal folytatódik.

 

Nagybaracska 2015. május 15.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                                           Víziközmű Társulat elnöke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Hercegszántói Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket ateljes körű tájékoztatás érdekében tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA, melynek témája a Hercegszántón megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja: 2014.április 28. 17:00óra

Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár, Hercegszántó, Kossuth Lajos utca 54.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

Nagybaracska, Gara és
Hercegszántó községek
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Nagybaracska szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. április 8-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Nagybaracska község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

a

Nagybaracskán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan még tavasszal sor kerülhet.

 

Nagybaracska 2014. április 9.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                                          Víziközmű Társulat elnöke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kihelyezésre kerültek a projekttáblák a településeken

A kihelyezett táblák megtekinthetőek a Képgalériában.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Hercegszántó szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

 

Nagybaracskán 2013. november 13-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor,Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és Hegedűs Csaba az A-HÍD Építő Zrt. ügyvezető igazgatója aláírta Hercegszántó község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező cég közbeszerzés útján került kiválasztásra.

A szerződés aláírásával megkezdődnek a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó 

községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt kivitelezési 

munkálatai.


aláírás

Hercegszántón  a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara és Nagybaracska községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan ez évben még sor kerülhet.

Nagybaracska 2013. november 14.

                                                                                     Bátor Ferenc

                                                                            Víziközmű Társulat elnöke                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató levél a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvíz-

csatornázás és szennyvíztisztítása”című beruházásról

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt napokban, vagy mostanában kapják meg azok az ingatlantulajdonosok az értesítéseket, akiknek elmaradása van a szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetésében. Többen visszakérdeznek, hogy kell-e egyáltalán befizetni, miért nem haladnak a munkák?

A válasz: igen, kell, a beruházás megvalósul!

A munkák pedig haladnak, csak most nem a látványos része zajlik. Ahogyan arról már korábban is hírt adtunk, a konkrét kivitelező -, és a kivitelezést ellenőrző un. FIDIC mérnöki szervezet kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást kellett kiírnunk, amely meg is történt még 2012. december hónapban.

A mérnöki szervezet kiválasztása eredményes volt, a szerződést aláírtuk, készen állnak arra, hogy megkezdődhessenek a konkrét kivitelezési munkák.

A kivitelezési feladatokra Garára négy, Hercegszántóra három, és Nagybaracskára szintén három ajánlat érkezett. Volt tehát összesen tíz ajánlat, de sajnos mind a tíz ajánlatot érvénytelenítenünk kellett, hacsak nem akartunk azzal a kockázattal szembenézni, hogy a megkötendő szerződést az Európai Unió részéről nem jegyzik ellen, vagy egy későbbi ellenőrzés során észlelik a problémát, és akár 15-20 %-kal csökkenthetik a támogatást. Ez esetünkben a három település teljes csődjét eredményezhetné, hiszen 450-600 millió forint visszafizetését jelentené.

Ezt a kockázatot nem vállalta fel az Önkormányzati Társulás, inkább a jog mentén haladva eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és új nyílt eljárásokat írt ki.

A Hercegszántó településre kiírt új eljárás már a bírálat szakaszában tart. Két ajánlattevő jelentkezett, akiknek az ajánlatát várhatóan szeptember közepéig a Bíráló Bizottság értékeli, és javaslatot tesz a Társulási döntés meghozatalára. Amennyiben nem kerül sor fellebbezésre, jogorvoslati eljárásra, akkor szerződéskötésre a nyertes pályázóval október hónapban sor kerülhet. A munkaterület átadása még ebben az évben megtörténhet.

A Gara és Nagybaracska településeket érintő új nyílt eljárás folyamatban van, az ajánlatokat szeptember 30-ig kell leadni a jelentkezőknek. Ezt követi a bírálati szakasz, és az eredményhirdetés, majd a szerződések aláírása. Amennyiben eredményesek lesznek az ajánlatok, és nem lesz fellebbezés, jogorvoslati eljárás, akkor ez év novemberben itt is sor kerülhet a munkaterületek átadására.

Az előzőekből látszik, hogy a konkrét kivitelezési munkák megkezdése 2014. március hónapban várható. Jövőre a rendszert meg lehet építeni, ősszel meg lehet kezdeni a próbaüzemet, és biztosítottnak látszik a 2015. június 30-i befejezési határidő betartása.

 

Nagybaracska, 2013. augusztus 29.

 
 

Király Sándor                                                    Bátor Ferenc

         Önkormányzati Társulás elnök                                   Víziközmű társulat elnök

Tájékoztató levél letöltése ITT!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került a mérnöki szerződés
 

Korábbi híreinkben és leveleinkben tájékoztattuk már az olvasóinkat az év elején megkezdett közbeszerzési eljárásokról. Három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek megvalósítására. Ezekre az ajánlattételi felhívásokra 10 pályázat érkezett, amelyek elbírálása még folyamatban van, de sikeresen tudtuk lezárni a negyedik kiírást, amelynek célja a beruházás Mérnök feladatainak ellátására és műszaki ellenőrzés biztosítására alkalmas szervezet kiválasztása volt.

 

A Támogatási Szerződésünk, és az ennek megfelelő ajánlattételi felhívás szerint, a feladat ellátását a FIDIC szerződéses rendszernek megfelelően kell ellátni.

A felhívásra összesen négy ajánlat érkezett, az ajánlattevőknek ezúton is köszönjük a részvételt.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Társulás az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-t hirdette ki győztesnek. A Megbízási Szerződés aláírására 2013.06.04.-én került sor Nagybaracskán.

 a1

A képen az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft képviseletében Gonda Ilona Éva gazdasági vezető, Janotka János projektvezető mérnök, valamint Király Sándor a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke látható a szerződés aláírása közben.

Reményeink szerint rövidesen hírt adhatunk az építésre vonatkozó szerződések aláírásáról is.


Nagybaracska 2013.06.05.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                 Víziközmű Társulat elnöke


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt megvalósításra vonatkozó pályázati dokumentáció 2011.06.30-án került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, és a támogatói döntésről szóló értesítést az Ügynökség 2011 12.19-én küldte meg a Társulásnak.

Ezt követően került aláírásra a Támogatói Szerződés, mely 2012.02.22-én lépett hatályba.

A Támogatási Szerződés aláírása óta eltelt időszakban beszerzés, ill. közbeszerzés útján kiválasztásra került hivatalos közbeszerzési tanácsadói és jogi szakértői feladatot ellátó szakcég, a projektmenedzsment és PR feladatokat ellátó szervezetek.

Műszaki és jogi szempontú minőségbiztosítást követően jelenleg folyamatban van a kivitelezők és a Fidic mérnök közbeszerzése. A szerződések várhatóan 2013 májusában kerülnek aláírásra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Tisztelt Olvasóink!

Folyamatosan érzékeljük az érthető várakozást, érdeklődést a szennyvízberuházással kapcsolatban. Úgy érettük szükséges, hogy ezúton is tájékoztatást adjunk az eddig történtekről, illetve arról, hogy konkrétan mi várható.

Sokak előtt ismertes, hogy a tavalyi évben sikeres lezártuk a pályázat első fordulóját, elkészültek a szükséges tervek és egyéb dokumentációk. Azok vizsgálata után megkaptuk a végrehajtáshoz szükséges engedélyeket. Az eljárásban résztvevő vállalkozások részére a szerződések szerinti megbízási díjak kifizetésre kerültek, az irányító hatóság felé az elszámolás maradéktalanul megtörtént. A legfontosabb eredménye az elmúlt évnek, hogy a tényleges beruházáshoz szükséges pályázatunk elkészült, és az benyújtásra került.

2012-ben kaptunk arról értesítést, hogy a pályázatunkat pozitívan bírálták el, és a beruházáshoz 82,6 %-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a három település összesen 2.723.487.660 Ft támogatást kapott a szennyvízhálózat és tisztító rendszerek megépítéséhez. A szükséges önerő mértéke a beruházáshoz 573.202.030 Ft, amelyet részben a lakossági befizetésekből, részben az önkormányzati társulás által felvett hitelből kell biztosítanunk.

A fentiek alapján a támogatási szerződés 2012.02.22-én aláírásra került.

Ez után nyílt meg a lehetőség arra, hogy a beruházás konkrét előkészítését megkezdjük. Első lépésben ki kellett választanunk a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezetet. Az egyszerűsített eljárás eredményeként a Mecseknádasdi székhelyű Réka-Ker Kft. nyerte meg a pályázatot. Vele a szerződést 2012.03.01-én megkötöttük. E vállalkozás segítségével indítottuk meg a projektmenedzseri szervezet és a kommunikációs tevékenység irányítására szolgáló szervezet kiválasztását biztosító közbeszerzési eljárásokat. Ennek eredményeként 2012.05.29-én eredményt hirdettünk, a nyertes pályázókkal szerződést kötöttünk.

A fenti tevékenységekkel párhuzamosan a közbeszerzéssel megbízott szervezet elkészítette a beruházás konkrét végrehajtására vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat. Ezen dokumentációkat a meghirdetés előtt az uniós elvárásoknak megfelelően minősítő bizottságok elé kell vinni.

Jelenleg ott tartunk, hogy a minősítő bizottságok a meghirdetésre tervezett közbeszerzési dokumentációinkat első körben véleményezték, részünkről megtörténtek a jelzett problémákkal kapcsolatos egyeztetések, és újból benyújtottuk felülvizsgálatra az anyagokat.

A kapott jelzések szerint 2012. év november közepére tudunk abba a helyzetbe kerülni, hogy a szükséges felülvizsgálatokat az illetékesek elvégzik, és a dokumentációk nyilvános hirdetésre kerülhetnek. Ez az időpont számunkra azért is kedvező, mert az önerő biztosításához szükséges tárgyalásokat első körben zárni tudjuk, és a meghirdetéskor rendelkezni fogunk a jogszabályi előírás szerinti hitelígérvénnyel.

Amennyiben 2012. november hónapban a közbeszerzési eljárást meg tudjuk hirdetni, akkor az várható, hogy a pályázók 2013. január hónapban leadják a pályázataikat, amelyet a bírálat előkészítése, a bírálat és az eredményhirdetés fog követni. Normális menetrend esetén szerződéskötés várhatóan 2013. március hónapban lesz, és a beruházások 2013. április hónapban megindulhatnak. Néhány hónapos csúszást eredményezhet, amennyiben valamelyik vesztes az eredményhirdetés után a döntést megtámadja, és azt az illetékes bizottság elé kell vinni. Reményeink szerint viszont erre nem fog sor kerülni, illetve a jogorvoslati eljárás időtartamát is igyekszünk csökkenteni.

 

Nagybaracska, 2012. október 25.

Tisztelettel:

                Király Sándor                                                               Bátor Ferenc

  Önkormányzati Társulás Elnöke                                        Víziközmű Társulat Elnöke