f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
KEOP-7.1.2.0/1/F

 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztításacímű, KEOP-7.1.2.0-2008-0287 azonosító számú projekt

Nagybaracska, Hercegszántó és Gara közös pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és -tisztítás kategóriában a projekt előkészítési szakaszára. A projekt első fordulójára vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. augusztus 14-én írta alá Nagybaracska Község Önkormányzata gesztor önkormányzatként és ezzel a projekt előkészítő feladatai megkezdődhettek.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az előkészítő munkák nettó költsége: 92.000.000 Ft . A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható költségének 85 %-a.

Jelenleg Nagybaracska, Gara és Hercegszántó települések egyike sem rendelkezik zárt szennyvízcsatorna hálózattal. Bár három külön agglomerációról van szó, a három település közösen nyújtott be pályázatot, mert korábban a települések közös szennyvíztisztító telepet terveztek, így együttműködésük már több évre tekint vissza. A közös pályázat mellett szólt az is, hogy ilyen módon költséghatékonyabb üzemeltetés valósítható meg, továbbá a beruházás egyéb költségei is alacsonyabbak, mintha a három település külön-külön pályázott volna.

A három település 2009. november 30-án létre hozta a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulást (GHNT).

2010 júniusában megalakult a Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat. A társulat víziközmű társulatként működik és azt a feladatot vállalja, hogy társberuházóként a GHNT-vel együtt megvalósítja a beruházást.

Tagjai a társulati érdekeltségi területen lévő ingatlantulajdonosok, akiknek a közműre történő rákötése szennyvízelvezetés esetén lehetséges.

A projekt-előkészítő szakasz feladata volt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és az engedélyes kiviteli tervek elkészítése.

Az RMT részletesen tartalmazza a beruházás megvalósításának lehetséges módjait költség-haszon elemzéssel.

A beruházás támogatásának egyik fő feltétele, hogy a projekt területén az ingatlantulajdonosok legkevesebb 75%-a a közmű kiépítését követő 2 hónapon belül vállalja a csatornahálózatra történő csatlakozást.

A támogatás további feltétele, hogy a megvalósítást követő 5 éven belül az ingatlanok 92%-a csatlakozzon a szennyvízhálózatra. 

A 2. fordulóra, vagyis a beruházás megvalósításra vonatkozó pályázati dokumentáció 2011.06.30-án került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, és a támogatói döntésről szóló értesítést az Ügynökség 2011 12.19-én küldte meg a Társulásnak.

Ezt követően került aláírásra a Támogatói Szerződés, mely 2012.02.22-én lépett hatályba.