f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Köszöntő:
2015.10.29.


Tisztelt Garai, Hercegszántói és Nagybaracskai Polgárok!

Októberben befejeződött Garán, Hercegszántón és Nagybaracskán a „szennyvíz projekt”.

Az előkészületek közel 6 éve kezdődtek meg, amikor a három település 2009 novembe­rében létrehozta a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Terület­fejlesztési Társulást (GHNT). Akkor a települések egyike sem rendelkezett zárt szenny­vízcsatorna hálózattal. 2010 júniusában megalakult a Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat. A társulat víziközmű társulatként működik és azt a feladatot vállalta, hogy társberuházóként a GHNT-vel együtt megvalósítja a szenny­víz kezelésének és tisztításának beruházásait. Bár három külön agglomerációról van szó, a három település közösen nyújtott be pályázatot a Környezet és Energia Operatív Prog­ram Szennyvízelvezetés és -tisztítás kategóriában és a pozitív elbírálást követően a pro­jekt kivitelezésére vonatkozó Támogatói Szerződés 2012. február 22-én lépett hatályba.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt keretében a 2013-ban megkezdett kivitelezésben a települések belterületén kiépítésre kerültek a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatok és mindhárom település esetében elkészültek a közcsator­nával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítására a saját szennyvíztisztító telepek.

A megépült csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek üzemeltetésével a társult ön­kormányzatok a Bajavíz Kft-t bízzák meg, hogy a lakosság számára biztosítsa a rendsze­rek megfelelő működését.

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telepek és csatornahálózatok megvalósítása révén csökkenjen a környezeti terhelés, valamint a jobb higiénés állapotok ki­alakításával javuljon a lakosság életminősége, a környezetkímélő technológiák szolgálják a közsé­gekben élőket.

Nagybaracska, 2015. október

Bögi István András

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz

Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelettel köszöntöm a honlapunk olvasóját. Ezt a honlapot azzal a szándékkal, és feladattal hoztuk létre, hogy az EU Pályázati követelményeknek megfelelő tartalmi, és formai keretek között bemutassuk  a Gara - Hercegszántó - Nagybaracska  települések szennyvíz elvezető –és szennyvíztisztító rendszereinek megépítésével kapcsolatos munkánkat. 

Az előzmények a 2006-os évre nyúlnak vissza, amikor először foglalkozott együttesen a környékbeli 5 település vezetése azzal a gondolattal, hogy kihasználva a pályázati lehetőségeket miként lehetne megoldani  a szennyvízelvezetés, tisztítás feladatrendszerét. 2008-ban az egyik település már nem vett részt a társulás létrehozásában, Csátalja település pedig nem indulhatott a pályázaton a 2000 főt el nem érő lakosságszám miatt.

A három település 2008-ban létrehozta a Gara- Hercegszántó- Nagybaracska Szennyvííz Önkormányzati Területfejlesztési Társulást, és azonnal pályázott is a beruházás első fordulójára, amelyben  a tervek elkészítése, engedélyeztetése, az összes szükséges hatósági engedély beszerzése, és a Víziközmű Társulat  létrehozása voltak a fő feladatok. A forrást 85 %-os  pályázati támogatással biztosította az Önkormányzati Társulás.

2010-ben az érintett ingatlanok tulajdonosai létrehozták a Nagybaracska- Hercegszántó- Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulatot , amely a megszületése pillanatában 78 %-os szervezettséget ért el mutatva a lakossági érdeklődést. A Víziközmű Társulat az érdekeltségi hozzájárulásokat gyűjtve társberuházóként vesz részt a projektben.

Az Önkormányzati Társulás az első fordulós pályázatot sikeresen lezárta, elszámolt,  és 2011 decemberben  benyújtotta a második fordulóra, azaz a tényleges megvalósításra szóló pályázatát. A benyújtott pályázat nyert, és 2012. február 22.-én a Társulás elnöke aláírta a Támogatási Szerződést. E szerződés értelmében  a megvalósítás tervezett nettó 3.296.689.690 Ft összköltségéből maximum 2.723.487.660 Ft  támogatást nyert a három település. Ez azt jelenti, hogy  a projekt támogatási intenzitása 82,612800 % -os.

2012-ben a Társulás közbeszerzési eljárásokon kiválasztotta a közbeszerzésekkel foglakozó - , a projektmenedzseri feladatot ellátó - , és a kommunikációval, PR tevékenységgel foglalkozó szervezeteket. Elkészültek az építési beruházásokra, illetve a FIDIC mérnöki szolgáltatásra szóló közbeszerzési dokumentációk, amelyek minőségbiztosítása megtörtént. 2013-ban a közbeszerzési eljárások meghirdetésre kerültek, és semmi akadálya nem látszik annak, hogy az építési munkák megkezdődjenek.

Honlapunk fenntartásával, folyamatos frissítésével törekszünk arra, hogy aktuális tájékoztatást tudjunk adni a projekt előrehaladásáról, de a menü pontok használata lehetőséget biztosít akár az archív anyagokba való betekintésre is.

Kellemes böngészést kívánok tisztelettel a Gara- Hercegszántó- Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás nevében :

 

                                                                                                    Király Sándor

                                                                                                        elnök