f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Nagybaracskai Projekthírek
(frissítve: 2015.10.29.)

Projekt keretében megépített létesítmények 6 hónapos próbaüzeme szeptember végén sikeresen befejeződött. Októberben lezárult a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása és 2015. október 30-án a projekt elszámolása megtörtént.

Október végén minden ingatlantulajdonos egy eredménykommunikációs kiadványt kap a postaládájába, mely bemutatja a projekt megvaló­sulásának lépéseit és az elkészült telepek műkö­dését és üzemeltetését.


A kiadvány megtekinthető ITT!
 

Nagybaracskai telep bemutatása

A szennyvíztisztító telep Csátalján a 0312/6 hrsz. ingatlanon található.

A szennyvíztisztító telep befoga­dóképessége (hidraulikus kapa­citása) 250 m3/nap.

a   b  c   d

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGHÍVÓ–NYÍLT NAP
„NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA” PROJEKT


TISZTELT NAGYBARACSKAI POLGÁROK!


Tisztelettel meghívjuk Önöket a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú, „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című beruházás nyílt napjára.

Időpont: 2015. szeptember 9.   10:30–13:00 óra

Helyszín: Nagybaracska Szennyvíztisztító Telep, Csátalja, 0312/6 HRSZ

Program: szennyvíztisztító telep látogatása

A projekt keretében megépült nagybaracskai szennyvíztisztító telep jelenleg a 6 hónapos próbaüzemi időszakában üzemel. A Nyílt Nap során minden látogatónak lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telepen megvalósult beruházásról és a telep működéséről. Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

A látogatás vezetett csoportokban történik és időtartama: 30 perc.
A csoportok 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00 órakor
indulnak.

A megfelelő szervezés érdekében látogatáshoz személyesen vagy telefonon
előzetes regisztráció szükséges a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati TerületfejlesztésiTársulásnál

(Nagybaracska, Szabadság tér 10.) vagy a 79/361-177 1,6 mellékű telefonszámon.

Igény eseténszállítást biztosítunk az Önkormányzat épülete elöl.


Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Teleplátogatási szabályok  ITT  olvashatóak!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Május elején minden ingatlantulajdonos egy tájékoztató szórólapot kap a postaládájába a kivitelezésről.

A szórólap megtekinthetőek itt:

Nagybaracskai szórólap (.pdf)

 

 

Megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító telep próbaüzeme

 

Az elmúlt fél évben Nagybaracskán az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekt keretében a település belterületén kiépítésre került a szennyvízcsatorna-hálózat és elkészült a szennyvíztisztító telep. A házi bekötések nagy részét is kiépítették már, amin keresztül a háztartások csatlakozhatnak a kiépített szennyvízhálózatra.

Márciusban megkezdődött a rendszer 6 hónapos próbaüzeme.

Kérjük, engedély nélkül ne csatlakozzanak a rendszerre, mert jelentős károkat okozhatnak!

A próbaüzem alatt nem kell semmiféle díjat fizetni a rendszer használatáért.

A sikeres próbaüzem befejezése után, várhatóan szeptemberben, a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep a Társulás tulajdonába kerül, aki egy üzemeltetési szerződés keretében átadja a Bajavíz Kft-nek.

Az üzemeltető felkeres minden ingatlantulajdonost a Közszolgáltatási Szerződés megkötése érdekében. Az új, környezetbarát és korszerű hálózat innentől kezdve a lakosság rendelkezésére áll és a cél, hogy a településen minél több – a pályázati feltételeknek megfelelő - ingatlan csatlakozzon a hálózatra.

 

A nagybaracskai szennyvíztisztító telep

 

n

A hálózat kiépítésével egy időben kezdődtek meg a település szennyvíztisztító-telepének kivitelezési munkálatai. A szennyvíztisztító telep befogadóképessége (hidraulikus kapacitása) 250 m3/nap.

 

Az új telep, a létesített berendezések üzemeltetésével alkalmassá válik arra, hogy az év bármely időszakában minden időpontban teljesíteni tudja a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket a biológiai szennyvíztisztítás követelményeire, valamint a szennyvíztisztítási technológia meghatározott paramétereire vonatkozóan.

Az új szennyvíztisztító telep hazai viszonylatban hagyományosnak tekinthető un. szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával, nitrifikációval, denitrifikációval és részleges biológiai foszforeltávolítással került megvalósításra.

n

A telep automatikus üzemét a létesítményben elhelyezett mérőműszerek teszik lehetővé. A megépített műszerezés, vezérlés egy teljesen automatizált szennyvíztisztító telep üzemet biztosít, mely csupán időszakos kezelői tevékenységet igényel. A telep üzemeltetését folyamatosan 1 fő szakember tudja ellátni. Rendellenes üzemállapot esetén hibajel érkezik a diszpécser központba.

A szennyvíztelepre érkező szennyvizek mennyisége a próbaüzem kezdetétől fokozatosan emelkedni fog a rákötési arány emelkedésével párhuzamosan.

 

n

A tisztított szennyvíz elhelyezése a szennyvíztisztító telepen - a dréncsöves szikkasztómezőn és a nyárfás szikkasztómezőn történik. A Kivitelező a próbaüzem ideje alatt mintát vesz mind a bejövő szennyvízből, mind pedig az elfolyó tisztított szennyvízből. Az elvégzett vizsgálatok alapján kerül igazolásra és ellenőrzésre, hogy a telep biztosítani tudja a Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket. A próbaüzem vége szeptember végére várható.


A szennyvízcsatorna-hálózat

Nagybaracskán a közműhálózat kivitelezése a végéhez közeledik, a házi bekötések kiépítése is folyamatos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGKEZDŐDTEK A NAGYBARACSKAI SZENNYVÍZCSATORNA

HÁZI BEKÖTÉSÉINEK KIÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI

 

Ezúton tájékoztatjuk a Nagybaracskai Lakosokat, hogy 2015. január 19-én megkezdődött a szennyvízcsatorna ingatlanokon belüli házi bekötéseinek kiépítése.

Az építések I. üteme az alábbi utcákat érinti:


Köztársaság u. 1-23.

Köztársaság u. 2-20.

Kun Béla u.

Jókai Mór u.

Petőfi S. u. 1-31.

Petőfi S. u. 2-26.

Kossuth L. u. 1-39.

Kossuth L. u. 2-42.

Tátra u.

Maros u. páratlan oldal

Maros u. 2-38.

Vörösmarty u.

Zrínyi u. 1-17.

Zrínyi u. 25-33.

Zrínyi u. 2-48.

Zrínyi u. 70/b-94/b.

Toldi M. u. 1-7

Toldi M. u. 2-18.


A Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat a SZIREX Kft-vel kötött vállalkozási szerződést Nagybaracskán a házi bekötőcsatornák kiépítésére vonatkozóan.

Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a munkálatok elvégzését.

 

További információk az alábbi elérhetőségeken:

Szirex Kft. képviselője:                     Homor Péter

                                                   20/273-91-54

Önkormányzat

Alpolgármester:                   Kovács Tamás

                                          70/490-28-98

 

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű

Építő Víziközmű Társulat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December elején minden ingatlantulajdonos egy tájékoztató szórólapot kap a postaládájába a kivitelezésről.

- Nagybaracska szórólap (.pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagybaracskán megkezdődött szennyvízcsatorna-hálózat

és a szennyvíztisztító telep kivitelezése

Augusztusban megkezdődött és azóta is folyamatosan zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a házi bekötések építésével.  A HBCS pontos helye az előzetesen meghatározott optimális nyomvonal figyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül meghatározásra.  A kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével minden ingatlan megközelíthető legyen.

 

A szennyvíztisztító telep területén a földmunkát és alapozást követően az egyesített műtárgy alaplemeze, majd azt követően a falak a betonozása készült el, a labirint műtárgyból az alaplemez került kivitelezésre.

nbt1    nbt2   nbt3.jpg   

nbt5Aláírásra került Nagybaracska szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. április 8-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Nagybaracska község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

a

Nagybaracskán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan még tavasszal sor kerülhet.

 

Nagybaracska 2014. április 9.

                                                                Bátor Ferenc

                                                                 Víziközmű Társulat elnöke