f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
                               A projekt ismertetése
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztításacímű, KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 azonosító számú projekt

A „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 3 296 689 690 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 82,6 %-a.

A Környezet és Energia Operatív Program "Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén" lévő "Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció" (KEOP-1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség, a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 286/2010(XII.16.) Kormány Rendelettel módosított 25/2002. (II.27.) Kormány Rendeletben meghatározott feladatok, egyben a tervezett projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat teljes mértékben összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal.

A három település által 2009. november 30-án létrehozott Önkormányzati Társulás célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az "egészséges, tiszta település" elérése érdekében:

· az érintett települések közüzemű csatornázásának és szennyvízelvezetésének megoldása;

· a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása.

Az önkormányzatok nem rendelkeznek csatornahálózattal, illetve szennyvíztisztító rendszerrel. Ennek kialakítását európai uniós forrásból kívánják megvalósítani a jövőben, ezzel megvalósítva az európai unió által előírt környezetterhelés mérséklését. A lakossági felmérések alapján a lakossági várakozás és igény a csatornahálózat kiépítése iránt jelentős.

A három település együttes pályázását indokolja, hogy bár három külön agglomerációról van szó, közös munkájuk több évre tekint vissza, valamint költséghatékonyabb üzemeltetés valósítható meg ilyen módon, továbbá a megvalósítás egyéb költségei is alacsonyabbak, mintha a három település külön pályázott volna.

A fejlesztés tervezett tárgya kiterjed:

·         Nagybaracska, Gara, Hercegszántó települések belterületeinek közüzemű csatornázására és szennyvízelvezetésére.

·         A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítására.

A projekt keretében a három település belterületén gravitációs szennyvízcsatorna hálózatot terveztünk. A tervezett szennyvízelvezető rendszer DN 200 KG-PVC gerinccsatorna. A hálózat részét képzik a házibekötő csatornák is. Ezek DN 150 KG-PVC méretű és anyagú csőből készülnek 10 %-os lejtéssel. A bekötő csatornákat a csatornázott ingatlan telekhatárán kívül 1,0 m-re terveztük, könnyebb üzemeltetés miatt, a végén tisztítónyílással.  A projektdokumentáció terveiben szerepel összesen 16 db közterületi szennyvízátemelő is. A szennyvízátemelő berendezések gondoskodnak az egyes gravitációs öblözetek szennyvizének továbbításáról.

Az egyes szennyvízátemelőkhöz csatlakozó nyomóvezetékek gondoskodnak a szennyvíz továbbításáról a másik szennyvízátemelő öblözetbe, illetve a végátemelő esetében a szennyvíztisztító telepre való továbbításról.  A szennyvíznyomó vezetékek DN 90 és DN 110 és DN 160 méretű KPE anyagú csőből készülnek.

Szennyvíztisztítás:

A szennyvízkezelés mindhárom település esetében saját szennyvíztisztító telepen történne.

Működtetés, üzemeltetés:

A projekt által érintett három település közszolgáltatója a Bajavíz Kft. Az üzemeltető 100 %-ban önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaság, mely a térség 25 településének vízellátását, valamint négy településének szennyvíztisztítását biztosítja. A beruházással a megépülő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep a Társulás tulajdonába kerül. A megépülő létesítmények üzemeltetője a Bajavíz Kft. lesz.

Bekötés számok településenként:

 

Gara

Mértéke.

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma

912 db

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya

99,2 %

 

Hercegszántó

Mértéke.

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma

967 db

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya

99,2 %

 

Nagybaracska

Mértéke.

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma

1016 db

A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya

99,2 %

 

A pályázati dokumentáció 2011.06.30-án került benyújtásra, támogatói döntésről szóló értesítést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011 12.19-én küldte meg a Társulásnak. Ezt követően került aláírásra a Támogatói Szerződés, mely 2012.02.22-én lépett hatályba.

A Támogatási Szerződés aláírása óta eltelt időszakban beszerzés, ill. közbeszerzés útján kiválasztásra került hivatalos közbeszerzési tanácsadói és jogi szakértői feladatot ellátó szakcég, a projektmenedzsment és PR feladatokat ellátó szervezetek.

Műszaki és jogi szempontú minőségbiztosítást követően jelenleg folyamatban van a kivitelezők és a Fidic mérnök közbeszerzése. A szerződések várhatóan 2013 májusában kerülnek aláírásra.