NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA KEOP -7.1.2.0-2008-0287

Aktuális információk
(frissítve: 2014.08.15.)

Tisztelt Víziközmű Társulati Tag!

A Társulat Intéző Bizottsága nevében örömmel értesítem, hogy a szennyvízberuházás eredményes teljesítése érdekében 113.686.586.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzati Társulás. Ezek után a gerincvezeték - az ingatlanokhoz vezető bekötő vezeték -, illetve a szennyvíztelepek megépítéséhez a három településnek már csak mintegy

54 millió Ft saját erő biztosításáról kell gondoskodnia.

Az Önkormányzati Társulás, és a Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága együttes ülést tartott 2014.08.12-én, ahol eldöntötték, hogy a hiányzó önerőt további pályázatokból, illetve szükség esetén  hitelből pótolják. Ezzel a döntéssel megnyílt a lehetősége annak, hogy a Víziközmű Társulatnál gyűjtött lakossági hozzájárulást az ingatlanokon belüli házi bekötések finanszírozására fordítsuk. Ez azt jelenti, hogy mindazok számára  egységesen megrendeljük a házi bekötés megépítését, akik fegyelmezetten teljesítették a Víziközmű Társulat felé a fizetési kötelezettségüket.

A döntés értelmében mindazok számára, akik 2014.09.30-ig az időarányos fizetési kötelezettségük legalább 90%-nak eleget tettek, a házi bekötést központilag terveztetjük meg, engedélyeztetjük, illetve építtetjük meg. Ez tehát azokat érinti, akik az időarányos 61.200,- Ft-ból minimum 55.080,- Ft-ot  2014.09.30-ig befizettek.

Azon tagjainknak, akik az induláskor egy összegben befizették a 100.000,- Ft-ot, vagy három részletben a 108.000,- Ft-ot, nincs semmi további fizetnivalójuk, nekik  ez alanyi jogon jár.

Döntés született arról is, hogy további lehetőséget biztosítunk azok számára, akik most anyagi helyzetük, vagy egyéb ok miatt nem tudják teljesíteni az előzőekben jelzett 90%-os időarányos befizetési követelményt.

A Víziközmű Társulat Alapszabálya szerint a tagoktól elvárt érdekeltségi hozzájárulás összege 120 000 Ft/ingatlan.  A Társulat megépítteti mindazok számára is a házi bekötést, akik 2015. április 30-ig az eddigi befizetéseiket kiegészítik 120.000,- Ft-ra. A befizetést egy összegben kell teljesíteni.

Azok részére, akik a fenti lehetőségek egyikével sem élnek, a társulat nem tudja a házi bekötésüket magára vállalni. Amennyiben a későbbiekben mégis csatlakozni kívánnak a rendszerre, egy összegben meg kell fizetniük az önkormányzati rendeletben meghatározásra kerülő csatlakozási díjat, meg kell rendelniük a csatlakozási terv elkészítését, és saját költségükön finanszírozniuk kell a házi bekötésük megépítését.

A várható csatlakozási díj mindenképpen magasabb lesz, mint a 120.000,- Ft-os érdekeltségi hozzájárulás, hiszen a társulat rendszeresen fizető tagjai biztosították a működési költségeket is. Természetesen az eddigi befizetéseik nem vesznek el, mert a csatlakozási díj csökkentésre kerül a  befizetett  érdekeltségi hozzájárulás összegével.

Nagyon fontos tudni, hogy a rendszer megépítésével, a házi bekötések megvalósításával a részletfizetési kötelezettségek továbbra is fennállnak! Nem marad további fizetnivalójuk azoknak, akik teljesítették a 100.000,- Ft-os vállalásukat az induláskor, vagy a 36.000,- Ft-os  befizetést  három éven keresztül. Nem kell tovább fizetniük azoknak sem, akik 2015. április 30-ig  kiegészítik az eddigi befizetéseiket  120.000,- Ft-ra, vagy már korábban teljesítették.

A Társulat többi tagjának a fizetési kötelezettsége viszont továbbra is fennáll, azaz 2018. október 31-ig fizetni kell a havi 1.200 Ft-os részletet.

Tisztelettel kérünk minden társulati tagot a fenti tájékoztató elfogadására.

 

Nagybaracska, 2014. 08. 14.

                                                             Bátor Ferenc
                                                                VT elnök     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Tisztelt Garai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Garán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 24. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Gara, Kossuth L.u. 83-85.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-
Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nagybaracskai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Nagybaracskán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 7. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Nagybaracska, Szabadság tér 23.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-
Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt keretében három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek kivitelezői megvalósítására.

A három közbeszerzési eljárásból egy már tavaly sikeresen lezárult, így 2013. november 13-án aláírásra kerülhetett a Hercegszántó Község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződés. Hercegszántón májusban megindulhat a hálózat kiépítése is.

 

Nagybaracska területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer kivitelezői szerződése 2014. április 8-án került aláírásra. A tervezés után a településen várhatóan júniusban megindulhatnak a kivitelezési munkák.

 

Gara szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó közbeszerzési eljárás is sikeresen lezárult, a kivitelezői szerződés 2014. május 15-én aláírásra került. A településen a tervezési munkákat követően előreláthatólag júliusban kezdődnek meg a munkálatok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Gara szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. május 15-én sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Gara község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

 

Garán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

E szerződés aláírásával immár mindhárom településen a projekt megvalósulása a tervezési és a kivitelezési munkákkal folytatódik.

 

Nagybaracska 2015. május 15.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                  Víziközmű Társulat elnöke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Hercegszántói Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket ateljes körű tájékoztatás érdekében tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA, melynek témája a Hercegszántón megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja: 2014.április 28. 17:00óra

Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár, Hercegszántó, Kossuth Lajos utca 54.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

Nagybaracska, Gara és
Hercegszántó községek
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Nagybaracska szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. április 8-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Nagybaracska község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

Nagybaracskán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan még tavasszal sor kerülhet.

 

Nagybaracska 2014. április 9.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                  Víziközmű Társulat elnöke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Hercegszántó szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

 

Nagybaracskán 2013. november 13-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor,Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és Hegedűs Csaba az A-HÍD Építő Zrt. ügyvezető igazgatója aláírta Hercegszántó község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező cég közbeszerzés útján került kiválasztásra.

A szerződés aláírásával megkezdődnek a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó 

községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt kivitelezési 

munkálatai.

 

 

Hercegszántón  a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara és Nagybaracska községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan ez évben még sor kerülhet.

Nagybaracska 2013. november 14.

                                                                                     Bátor Ferenc

                                                                            Víziközmű Társulat elnöke                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató levél a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvíz-

csatornázás és szennyvíztisztítása”című beruházásról

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt napokban, vagy mostanában kapják meg azok az ingatlantulajdonosok az értesítéseket, akiknek elmaradása van a szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetésében. Többen visszakérdeznek, hogy kell-e egyáltalán befizetni, miért nem haladnak a munkák?

A válasz: igen, kell, a beruházás megvalósul!

A munkák pedig haladnak, csak most nem a látványos része zajlik. Ahogyan arról már korábban is hírt adtunk, a konkrét kivitelező -, és a kivitelezést ellenőrző un. FIDIC mérnöki szervezet kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást kellett kiírnunk, amely meg is történt még 2012. december hónapban.

A mérnöki szervezet kiválasztása eredményes volt, a szerződést aláírtuk, készen állnak arra, hogy megkezdődhessenek a konkrét kivitelezési munkák.

A kivitelezési feladatokra Garára négy, Hercegszántóra három, és Nagybaracskára szintén három ajánlat érkezett. Volt tehát összesen tíz ajánlat, de sajnos mind a tíz ajánlatot érvénytelenítenünk kellett, hacsak nem akartunk azzal a kockázattal szembenézni, hogy a megkötendő szerződést az Európai Unió részéről nem jegyzik ellen, vagy egy későbbi ellenőrzés során észlelik a problémát, és akár 15-20 %-kal csökkenthetik a támogatást. Ez esetünkben a három település teljes csődjét eredményezhetné, hiszen 450-600 millió forint visszafizetését jelentené.

Ezt a kockázatot nem vállalta fel az Önkormányzati Társulás, inkább a jog mentén haladva eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és új nyílt eljárásokat írt ki.

A Hercegszántó településre kiírt új eljárás már a bírálat szakaszában tart. Két ajánlattevő jelentkezett, akiknek az ajánlatát várhatóan szeptember közepéig a Bíráló Bizottság értékeli, és javaslatot tesz a Társulási döntés meghozatalára. Amennyiben nem kerül sor fellebbezésre, jogorvoslati eljárásra, akkor szerződéskötésre a nyertes pályázóval október hónapban sor kerülhet. A munkaterület átadása még ebben az évben megtörténhet.

A Gara és Nagybaracska településeket érintő új nyílt eljárás folyamatban van, az ajánlatokat szeptember 30-ig kell leadni a jelentkezőknek. Ezt követi a bírálati szakasz, és az eredményhirdetés, majd a szerződések aláírása. Amennyiben eredményesek lesznek az ajánlatok, és nem lesz fellebbezés, jogorvoslati eljárás, akkor ez év novemberben itt is sor kerülhet a munkaterületek átadására.

Az előzőekből látszik, hogy a konkrét kivitelezési munkák megkezdése 2014. március hónapban várható. Jövőre a rendszert meg lehet építeni, ősszel meg lehet kezdeni a próbaüzemet, és biztosítottnak látszik a 2015. június 30-i befejezési határidő betartása.

 

Nagybaracska, 2013. augusztus 29.

 
 

Király Sándor                                                    Bátor Ferenc

         Önkormányzati Társulás elnök                                   Víziközmű társulat elnök

Tájékoztató levél letöltése ITT!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került a mérnöki szerződés
 

Korábbi híreinkben és leveleinkben tájékoztattuk már az olvasóinkat az év elején megkezdett közbeszerzési eljárásokról. Három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek megvalósítására. Ezekre az ajánlattételi felhívásokra 10 pályázat érkezett, amelyek elbírálása még folyamatban van, de sikeresen tudtuk lezárni a negyedik kiírást, amelynek célja a beruházás Mérnök feladatainak ellátására és műszaki ellenőrzés biztosítására alkalmas szervezet kiválasztása volt.

 

A Támogatási Szerződésünk, és az ennek megfelelő ajánlattételi felhívás szerint, a feladat ellátását a FIDIC szerződéses rendszernek megfelelően kell ellátni.

A felhívásra összesen négy ajánlat érkezett, az ajánlattevőknek ezúton is köszönjük a részvételt.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Társulás az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-t hirdette ki győztesnek. A Megbízási Szerződés aláírására 2013.06.04.-én került sor Nagybaracskán.A képen az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft képviseletében Gonda Ilona Éva gazdasági vezető, Janotka János projektvezető mérnök, valamint Király Sándor a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke látható a szerződés aláírása közben.

Reményeink szerint rövidesen hírt adhatunk az építésre vonatkozó szerződések aláírásáról is.

 

Nagybaracska 2013.06.05.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                 Víziközmű Társulat elnöke


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt megvalósításra vonatkozó pályázati dokumentáció 2011.06.30-án került benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, és a támogatói döntésről szóló értesítést az Ügynökség 2011 12.19-én küldte meg a Társulásnak.

Ezt követően került aláírásra a Támogatói Szerződés, mely 2012.02.22-én lépett hatályba.

A Támogatási Szerződés aláírása óta eltelt időszakban beszerzés, ill. közbeszerzés útján kiválasztásra került hivatalos közbeszerzési tanácsadói és jogi szakértői feladatot ellátó szakcég, a projektmenedzsment és PR feladatokat ellátó szervezetek.

Műszaki és jogi szempontú minőségbiztosítást követően jelenleg folyamatban van a kivitelezők és a Fidic mérnök közbeszerzése. A szerződések várhatóan 2013 májusában kerülnek aláírásra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Tisztelt Olvasóink!

Folyamatosan érzékeljük az érthető várakozást, érdeklődést a szennyvízberuházással kapcsolatban. Úgy érettük szükséges, hogy ezúton is tájékoztatást adjunk az eddig történtekről, illetve arról, hogy konkrétan mi várható.

Sokak előtt ismertes, hogy a tavalyi évben sikeres lezártuk a pályázat első fordulóját, elkészültek a szükséges tervek és egyéb dokumentációk. Azok vizsgálata után megkaptuk a végrehajtáshoz szükséges engedélyeket. Az eljárásban résztvevő vállalkozások részére a szerződések szerinti megbízási díjak kifizetésre kerültek, az irányító hatóság felé az elszámolás maradéktalanul megtörtént. A legfontosabb eredménye az elmúlt évnek, hogy a tényleges beruházáshoz szükséges pályázatunk elkészült, és az benyújtásra került.

2012-ben kaptunk arról értesítést, hogy a pályázatunkat pozitívan bírálták el, és a beruházáshoz 82,6 %-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a három település összesen 2.723.487.660 Ft támogatást kapott a szennyvízhálózat és tisztító rendszerek megépítéséhez. A szükséges önerő mértéke a beruházáshoz 573.202.030 Ft, amelyet részben a lakossági befizetésekből, részben az önkormányzati társulás által felvett hitelből kell biztosítanunk.

A fentiek alapján a támogatási szerződés 2012.02.22-én aláírásra került.

Ez után nyílt meg a lehetőség arra, hogy a beruházás konkrét előkészítését megkezdjük. Első lépésben ki kellett választanunk a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezetet. Az egyszerűsített eljárás eredményeként a Mecseknádasdi székhelyű Réka-Ker Kft. nyerte meg a pályázatot. Vele a szerződést 2012.03.01-én megkötöttük. E vállalkozás segítségével indítottuk meg a projektmenedzseri szervezet és a kommunikációs tevékenység irányítására szolgáló szervezet kiválasztását biztosító közbeszerzési eljárásokat. Ennek eredményeként 2012.05.29-én eredményt hirdettünk, a nyertes pályázókkal szerződést kötöttünk.

A fenti tevékenységekkel párhuzamosan a közbeszerzéssel megbízott szervezet elkészítette a beruházás konkrét végrehajtására vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat. Ezen dokumentációkat a meghirdetés előtt az uniós elvárásoknak megfelelően minősítő bizottságok elé kell vinni.

Jelenleg ott tartunk, hogy a minősítő bizottságok a meghirdetésre tervezett közbeszerzési dokumentációinkat első körben véleményezték, részünkről megtörténtek a jelzett problémákkal kapcsolatos egyeztetések, és újból benyújtottuk felülvizsgálatra az anyagokat.

A kapott jelzések szerint 2012. év november közepére tudunk abba a helyzetbe kerülni, hogy a szükséges felülvizsgálatokat az illetékesek elvégzik, és a dokumentációk nyilvános hirdetésre kerülhetnek. Ez az időpont számunkra azért is kedvező, mert az önerő biztosításához szükséges tárgyalásokat első körben zárni tudjuk, és a meghirdetéskor rendelkezni fogunk a jogszabályi előírás szerinti hitelígérvénnyel.

Amennyiben 2012. november hónapban a közbeszerzési eljárást meg tudjuk hirdetni, akkor az várható, hogy a pályázók 2013. január hónapban leadják a pályázataikat, amelyet a bírálat előkészítése, a bírálat és az eredményhirdetés fog követni. Normális menetrend esetén szerződéskötés várhatóan 2013. március hónapban lesz, és a beruházások 2013. április hónapban megindulhatnak. Néhány hónapos csúszást eredményezhet, amennyiben valamelyik vesztes az eredményhirdetés után a döntést megtámadja, és azt az illetékes bizottság elé kell vinni. Reményeink szerint viszont erre nem fog sor kerülni, illetve a jogorvoslati eljárás időtartamát is igyekszünk csökkenteni.

 

Nagybaracska, 2012. október 25.

Tisztelettel:

                Király Sándor                                                               Bátor Ferenc

  Önkormányzati Társulás Elnöke                                        Víziközmű Társulat Elnöke 

A beruházás részben lakossági pénzeszközök bevonásával kerül finanszírozásra, melynek érdekében 2009. december óta folyamatban van a közmű építéssel érintett területeken a víziközmű társulat szervezése.

A társulat szervezési munkáit szervezők végezték, akik lakókörzetükben felkeresték az ingatlan tulajdonosokat, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használókat, és velük egy előzetes szándék nyilatkozatot írattak alá.

A vonatkozó törvényi szabályozás szerint (2009 évi CXLIV törvénnyel módosított, „1995 évi LVII. Törvény, a vízgazdálkodásról”, illetve „A Kormány 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelete, a vízgazdálkodási társulatokról ) amennyiben a közmű építésben érdekeltek több mint 2/3 - os többsége ezen nyilatkozatot aláírja, akkor a társulat megalakíthatóvá válik, és minden ingatlan tulajdonosnak fizetni kell az érdekeltségi hozzájárulást.

Az eddigi szervező munka áttekintése alapján látszik, hogy a társulat megalakulásához szükséges többségi akarat ( aláírt nyilatkozat) megvan.

Mint az a szervezés során tartott lakossági fórumokon is elhangzott azon ingatlan tulajdonosok, akik aláírták a belépési nyilatkozatot - a társulat alapító tagjai - mentesülnek az ingatlan szennyvíz csatlakozási tervének elkészítése alól.( tervkészítés díja: 40 – 50 000 Ft)

Fentiek értelmében kérjük, hogy saját érdekükben szíveskedjenek a mellékelt belépési és  tulajdonosi nyilatkozatot aláírni, azért, hogy a társulat alapító tagjai lehessenek.

A társulat alakuló közgyűlése akkor határozatképes ha azon az érdekeltek, érdekeltségi egységre számított 2/3 - os többsége jelen van, vagy meghatalmazott képviselő úján képviselteti magát. Ezért a kialakult gyakorlat szerint azt kérjük  a megalakítandó   társulat érdekeltjeitől, hogy a szándék nyilatkozaton adjanak meghatalmazást a területi szervezők számára, az alakuló közgyűlésen való képviseletre. Erre azért van szükség mert a megalakításra tervezett társulatnak több mint 3000 tagja lesz, és az alakuló ülés csak akkor lenne határozatképes, ha azon legalább 2000 érdekelt jelen lenne.

Az Ön területén dolgozó szervező adatai,:

                                                     -----------------------------------------------------

A szervezőnek nem sikerült Önnel kapcsolatba kerülni ezért ismételten kérjük, hogy a melléklet előzetes szándék nyilatkozatot és tulajdonosi nyilatkozatot szíveskedjék kitölteni, aláírni és azon a meghatalmazást adni a szervező számára az alakuló ülésen való képviseletre.

A nyilatkozatot  - lehetőleg 10 napon belül - kérjük, juttassa el a Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Hercegszántó.   2010.04.15-én

 

    Segítségét Tisztelettel Köszönjük:                                        Viziközmű Társulat

                                                                                                                  Szervező Bizottsága

 TÁJÉKOZTATÓ

Nagybaracska – Hercegszántó - Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat megalakításának jogi-pénzügyi feltételeiről

Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek részére.

A víziközmű társulatok megalakításának, és működésének rendjét, az „1995 évi LVII. Törvény, a vízgazdálkodásról”, illetve „A Kormány 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelete, a vízgazdálkodási társulatokról” szabályozza.  

A víziközmű társulat megalakulásának célja, hogy egy adott területen az un. érdekeltségi területen a szennyvíz csatorna és szennyvíztisztító telep építését  az Önkormányzattal közösen megvalósítsa

.

A társulat megalakításának feltétele, hogy a megépítendő víziközmű rendelkezzen, vízjogi létesítési engedéllyel felszerelt kiviteli tervvel és ezen terv pontosan tartalmazza azon területet és ingatlanokat, melyek, közmű ellátásban részesülnek. Ezt a területet nevezzük érdekeltségi területnek.

Az adott érdekeltségi területen akkor alakítható meg a víziközmű társulat, ha az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkező, vagy azt egyéb jogcímen használó érdekeltek, - összes érdekeltségi egységre számított - több mint 2/3-os többsége, egy előzetes szándék nyilatkozat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy az adott közművet meg akarja építtetni, és vállalja az ezzel járó költség az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését.

A társulat szervezésének első lépéseként mindhárom érintett településen 2010 év februárjában   lakossági fórum került megtartásra melyen önkéntes szervezők kerültek kiválasztásra, és lakókörzetükben megkezdték a természetes személyek előzetes szándék nyilatkozatainak begyűjtését.

 

A társulat szervezésének második lépéseként a nem természetes személy érdekelteket, tehát a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat és egyéb szervezetek jelen levelünk formájában megkeresésre kerülnek, hogy a melléklet szándék nyilatkozaton a társulatba való belépésüket jelezzék.

A társulatnál egy érdekeltségi egység után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás nem természetes személyek esetén 100 000 Ft lesz, melyet a társulat tagjainak várhatóan: 2010. július 25.-ig kell a társulat számlájára- az erről szóló kivetési értesítő alapján befizetni.

Hogy történik az érdekeltségi egységek meghatározása?:

A megalakítandó társulatnál egy érdekeltségi egység 250  liter / nap szennyvíz kibocsátásnak felel meg. A természetes személyek esetén ez gyakorlatban egy lakáshasználat átlagos szennyvíz kibocsátásának felel meg  naponta.

A nem természetes személyek vízfogyasztási adatai, havi vagy éves bontásban beszerezésre kerülnek a szolgáltatótól, és ez alapján megállapítható a napi átlagos várható szennyvízkibocsátás. Természetesen a vízfelhasználás jellegét is figyelembe kell venni. ( pl  egy pékség vagy szikvíz üzem esetén a víz egy része beépül a termékbe)

Fentiek szerint megállapított várható napi szennyvíz kibocsátás és az egy érdekeltségi egység mérőszámát képező 250 liter / nap szennyvíz mennyiség figyelembe vételével kerül meghatározása a leendő társulati tag érdekeltségi egységeinek száma, így fizetési kötelezettségének nagysága is.

Az Ön által képviselt nem természetes személy havi vízfogyasztásáról rendelkezésünkre állnak a szükséges adatok, így természetesen  egyszerű matematikai művelettel meg tudjuk állapítani az Önökre számított érdekeltségi egységet, és az ebből számított érdekeltségi hozzájárulás nagyságát is. Ugyanakkor szeretnénk arra lehetőséget biztosítani, hogy a lehető legnagyobb korrektséggel kerüljön megállapításra a várható szennyvízmennyiségnek megfelelő érdekeltségi hozzájárulás, ezért kérjük az Önök nyilatkozatát, amennyiben a mért vízfogyasztása, és a várható szennyvízkibocsájtása között a tevékenység jellege miatt jelentős eltérés várható. A Nyilatkozatot rövid indoklással kérjük az Előzetes Szándék Nyilatkozattal együtt hozzánk eljuttatni.

Ugyancsak tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a 2010. július 25-ig befizetendő érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban kezdeményeznie szükséges a határidő módosítását, vagy az egy összegben történő teljesítés helyett más kérése lenne, azt írásban kezdeményezheti a Társulat Intéző Bizottságánál.

Amennyiben az ingatlantulajdonosok érdekeltségi egységre számított 2/3-os többsége akarja a szennyvízcsatorna közmű kiépítését és vállalja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését akkor a Társulat megalakul. A Társulat megalakulásával valamennyi ingatlantulajdonos vagy használó társulati taggá válik és ezért az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése azok számára is kötelezővé válik, akik a szennyvíz csatorna  mű kiépítését nem kérték, nem akarták. A meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás beszedése érdekében a társulat köteles közadók módjára történő behajtás útján  intézkedni.

Tájékoztatásul levelünk mellé csatoljuk a nem természetes személyek számára készült előzetes szándék nyilatkozatot, melyet szíveskedjenek kitölteni, és kérjük szíveskedjenek az illetékes Polgármesteri Hivatal titkárságán  részünkre leadni. Vagy postai úton az alábbi címre megküldeni:

Nagybaracska Polgármesteri Hivatal: 6527 Nagybaracska Szabadság tér 10.

Bízunk abban, hogy jelen megkeresésünk alapján az Önök segítségével  a társulat mielőbb megalakíthatóvá válik: 

 

 Nagybaracska 2010. április 15

                                            Tisztelettel:
Bátor Ferenc

Nagybaracska – Hercegszántó - Gara  Szennyvízközmű

Építő Viziközmű Társulat  Szervező Bizottságának Elnöke

ELŐZETES  SZÁNDÉK  NYILATKOZAT

 

( jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb szervezetek) 

 

A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.(XII. 26.) sz. Korm. rendelet 4.§.(1.) bek. a./ pontjában foglaltak alapján jelen nyilatkozat aláírásával bejelentjük, hogy az érdekeltségünk alapjául szolgáló (alább meghatározott) ingatlanunk közművesítésének - mint vízgazdálkodási közfeladatnak - előfeltételeit, a szennyvíz csatorna hálózat kiépítését

VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT

 

létrehozása révén  kívánjuk megvalósítani.

Cég neve, címe, telefon sz.: ..............................................................................................

 Érdekelt ingatlan címe:      ..........................................................................................

 Az ingatlan hasznosítása:   ..................................................................................................

 
Tudomásul vesszük, hogy a Szervező Bizottság által részünkre előzetesen megállapított érdekeltségi hozzájárulás ….. érdekeltségi egység, melyet  maximum 100 000 Ft / egy érdekeltségi egység figyelembevételével, 2010.  évben kell megfizetni, a víziközmű társulat kiértesítése alapján.( Az érdekeltségi egységet, az érdekeltségi hozzájárulás összegét és fizetésének módját,  határidejét - várhatóan 2010. július 25. - a társulat alakuló közgyűlése hagyja jóvá)

 
 Egyben meghatalmazzuk….............................................................................. -t

 
(lakcím: .....................................................................................),hogy a Társulat alakuló taggyűlésén, - mint meghatalmazott képviselő - cégünk nevében eljárjon, jogainkat gyakorolja, érdekeinket képviselje, és az alakuló taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben helyettünk és nevünkben szavazzon

 
…...................,  2010. év.  .............................. hó ....... nap

                                                                                  ................................................................

                                                                                                     cégszerű aláírás

Tisztelt Lakosság!

 A szennyvízcsatorna beruházás előkészítési folyamata további jelentős előrehaladást tett.

Az Önök segítségével sikerült megalakítani a lakossági önerő biztosítására a Viziközmű társulatot. A társulatot alakuló ülését 2010. június 3.-án megtartotta.

A TÁRSULAT MEGALAKULT

A Társulat tisztségviselői:

 
INTÉZŐ BIZOTTSÁG

Elnök:    Bátor Ferenc

6527 Nagybaracska  Vasút u. 14/A

Tel: +36-70/458-1923

email: frncbtr2@gmail.com

 Tagok:

  1. Bancsics Ferenc

6527 Nagybaracska, Tulbanov u. 14.

Tel.: 79/361-633

E-mail: -------

 

  1. Somogyi Tiborné

6527 Nagybaracska Pozsonyi u. 2.

Tel.: +36-70/340-5623

E-mail: somogyigyongyi1@freemail.hu

 

  1. Bujákné Varga Szilvia

6525 Hercegszántó, Vörös Hadsereg u. 67.

Tel.: +36-30/405-4191

E-mail: bujakne75@freemail.hu

 

  1. Rezákné Papp Éva

6525 Hercegszántó, Tél u. 4.

Tel.: +36-70/450-3443

E-mail: rezakne@freemail.hu

 

  1. Nádai Norbert

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 27/B.

Tel.: +36-70/330-9184

E-mail: johndeere76@freemail.hu

 

  1. Simon Mihály

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 1/A.

Tel.: +36-70/333-6276

E-mail: szajmon007@gmail.com

 
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Elnök:    Szűcs János

6522 Gara, Dózsa György u. 35/A.

Tel.: +36-30/626-3666

E-mail.: szucsij@freemail.hu

 Tagok:

Mikos Endréné

6525 Hercegszántó, Dózsa György u. 1/7.

Tel.: +36-70/339-2699

E-mail: mikosne@vipmail.hu

 

Aladics Jánosné

6527 Nagybaracska, Petőfi Sándor u. 18.

Tel.: +36-20/661-5324

E-mail: aladicsjne@vipmail.huNagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása © 2011