NAGYBARACSKA, GARA ÉS HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉGEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA KEOP -7.1.2.0-2008-0287

Sajtóinformáció

- Sajtokozlemeny 2013.11.13.   (megtekintés vagy letöltés)


Letöltés (.doc)

SAJTÓINFORMÁCIÓ

Nagybaracska, 2011. március 3.

Közel 2 éves előkészítő munkát követően 2011 márciusában
Gara - Hercegszántó - Nagybaracska Területfejlesztési Társulás benyújtja

„Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítása” projekt megvalósítására vonatkozó pályázatát elbírálásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez

A „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítása” projekt előkészítő szakasza az Új Magyarország Fejlesztési terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett a Projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az előkészítő munkák nettó költsége: 92.000.000 Ft. A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható költségének 85 %-a. A Projekt előkészítési munkák tervezett befejezési határideje 2011 augusztusára tehető, a projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2011. március hó.

A teljes beruházás becsült költsége bruttó 3,75 milliárd forint.

Az előkészítő munka bemutatása

A három település közös pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és -tisztítás kategóriában a projekt előkészítési szakaszára. A projekt első fordulójára vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. augusztus 14-én írta alá Nagybaracska Község Önkormányzata gesztor önkormányzatként és ezzel a projekt előkészítő feladatai megkezdődhettek.

Jelenleg Nagybaracska, Gara és Hercegszántó települések egyike sem rendelkezik zárt szennyvízcsatorna hálózattal. Bár három külön agglomerációról van szó, a három település közösen nyújtott be pályázatot, mert korábban a települések közös szennyvíztisztító telepet terveztek, így közös munkájuk már több évre tekint vissza. Az együttműködés mellett szólt az is, hogy ilyen módon költséghatékonyabb üzemeltetés valósítható meg, továbbá a megvalósítás egyéb költségei is alacsonyabbak, mintha a három település külön-külön pályázott volna.

A három település 2009. november 30-án létre hozta a Gara - Hercegszántó - Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulást (GHNT).

2010 júniusában megalakult a Nagybaracska - Hercegszántó - Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat. A társulat víziközmű-társulatként működik és azt a feladatot vállalja, hogy társberuházóként a GHNT-vel együtt megvalósítja a beruházást.

Tagjai a társulati érdekeltségi területen lévő ingatlantulajdonosok, akiknek a közműre történő rákötése szennyvízelvezetés esetén lehetséges. A három településen összesen 2959 olyan ingatlan van, amelyet a projekt megvalósulása esetén rá lehet majd kötni a szennyvízhálózatra. A társulat alapító tagjai belépési és tulajdonosi nyilatkozatot írtak alá. A Víziközmű Társulat előkészítő munkája révén a társulathoz 2360 ingatlantulajdonos csatlakozott. (ebből 2247 magánszemély és 113 szervezet).

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére a Társulat három fizetési konstrukciót ajánlott. Legnagyobb számban a 100 hónapon keresztüli havi 1.200 Ft megfizetését választották a tagok. A három éven keresztül évi 36.000 Ft megfizetését 12,5%, az egyszeri 100.000 fizetést a tagok 11%-a választotta. Mivel az érdekeltek több mint 2/3-a csatlakozott a szennyvízhálózat kiépítéséhez, ezért a törvény értelmében a többség akarata révén a döntés kiterjed valamennyi ingatlantulajdonosra, így minden ingatlantulajdonos a társulat tagjává vált és fizetnie kell az érdekeltségi hozzájárulást.

Az érdekeltségi hozzájárulás a beruházási önerő egy részét fogja fedezni.

A projekt-előkészítő szakasz feladata volt a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és az engedélyes kiviteli tervek elkészítése.

Az RMT részletesen tartalmazza a beruházás megvalósításának lehetséges módjait költség-haszon elemzéssel.


A 2. forduló pályázatának tartalma és megvalósítása

A projekt célja a három település - Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek - szennyvíz-infrastruktúrájának kiépítése szennyvízcsatorna-hálózat fektetésével és településenként szennyvíz-tisztító telepek kiépítésével, és ezzel a lakosság életkörülményeinek, komfortérzetének javítása és a környezetkárosítás mérséklése.

A 2. fordulóra vonatkozó pályázat a kivitelezés konkrét megvalósítását tartalmazza. A beruházás tervezett költsége nettó 3 milliárd forint, melyből, a maximális 85%-os támogatás esetén, a fennmaradó összeget, a 15% saját erőt kell biztosítani. Az önrész az érdekeltségi hozzájárulásból, illetve az önkormányzati társulás által felvett hitelből tevődik össze.

A beruházás támogatásának fő feltétele, hogy a projekt területén az ingatlantulajdonosok legkevesebb 75%-a a közmű kiépítését követő 2 hónapon belül vállalja a csatornahálózatra történő csatlakozást. A támogatás további feltétele, hogy a csatlakozás aránya 5 éven belül elérje az ingatlanok 92%-os arányát. 

A pályázat elbírálása 3 hónapon belül történik meg. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a Támogatási Szerződés aláírását követően indulhatnak meg a kivitelezésre vonatkozó feladatok a közbeszerzési eljárásokkal, mely során kiválasztásra kerül a beruházás kivitelezői csapata. A tervek szerint az építési kivitelezési munkák legkésőbb jövő év tavaszán kezdődhetnek meg.

A kényszerbelépők folyamatosan jelentkezhetnek a Nagybaracska- Hercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulatnál.

Európai Uniós támogatással megvalósuló szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztésre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében 2013-ig van lehetőség.

Támogatás nélkül a községeknek nincs lehetősége egy ilyen volumenű beruházás finanszírozására, azonban környezetünknek és a jövő generációinak annál nagyobb szüksége lenne rá.

További információ:

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Bátor Ferenc koordinátor
6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
Telefon: (36)-30 62509092
Email: frncbtr2@gmail.com
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása © 2011