f
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037
Viziközmű Társulat
(Frissítve: 2014.08.15.)

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara

Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat

6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.

Tel: 79/361-177 („1” Polgármesteri Hivatal, „6” mellék)

 

Tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötésekkel kapcsolatban

 

Tisztelt Lakosság!

 

Garán, Hercegszántón és Nagybaracskán a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, illetve a szennyvíztisztító telepek megvalósítása az utolsó fázisába érkezett. Mindhárom településen elindult a beruházás próbaüzeme, mely 6 hónapig tart. Az ingatlanok hálózatra történő házi bekötése folyamatosan épül ki.

 

A Víziközmű Társulat segíteni kívánja a lakosokat a házi bekötések megvalósításában. Azon ingatlantulajdonosok részére, akik tavaly szeptemberig rendszeresen fizették az érdekeltségi hozzájárulást, illetve azóta is rendszeresen fizetik, nincs tennivalójuk. Akiknek elmaradásuk volt, de 2015. május 31-ig (meghosszabbított időpont) kiegészítik az általuk addig befizetett érdekeltségi hozzájárulást 120.000,- Ft-ra, azoknak a Víziközmű Társulat építteti meg a szennyvízcsatorna házi bekötését.

 

Annak, aki a fenti határidőig kiegészíti a befizetéseit 120.000,- Ft-ra, nincs több tartozása a Víziközmű Társulat felé.

Akinek viszont a Víziközmű Társulat azért építteti meg a házi bekötést, mert tavaly szeptemberben nem volt, vagy minimális volt az elmaradása, annak továbbra is fizetnie kell a havi 1.200,- Ft-ot 2018. októberéig, vagy amíg a befizetéseinek összege el nem éri a 120.000,- Ft-ot.

 

Arról, hogy a Víziközmű Társulat megépítteti-e Önnek a házi bekötést, illetve, hogy hol tart az érdekeltségi hozzájárulásának befizetésével Kisné Illés Ágnes tud tájékoztatást adni a fenti telefonszámon, illetve személyesen Nagybaracska Község Önkormányzatánál.

 

Kérjük azon lakosokat, akik a szennyvízcsatorna házi bekötéséhez szükséges anyagmennyiséget átvették, de nem kérték, hogy a Víziközmű Társulat által megbízott vállalkozó azt megépítse, hogy még az idei év nyarán kössenek rá a közcsatornára annak érdekében, hogy ne kelljen majd talajterhelési díjat fizetniük.

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy éljenek a Víziközmű Társulat által kínált lehetőséggel a szennyvízcsatorna házi bekötésének megépítésére vonatkozóan, hiszen annak költsége – a megépítendő csatorna hosszától függően – 50.000-150.000,- Ft-ra tehető.

 

A 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról rendelkezik arról, hogy talajterhelési díjat kell fizetnie annak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A díjfizetési kötelezettség várhatóan 2016. januárjától kezdődik. A talajterhelési díj számításának részletes szabályait is e törvény tartalmazza. (A felhasznált vízmennyiség (m3) szorozva 1.800,- Ft-tal lehet számolni.)

 

 

Kiegészítő tájékoztatás az egyenlegközlő levélhez

 

Az egyenlegközlő levél a 2015.03.31. állapotnak megfelelően tartalmazza az adatokat. Ezen időpontig 68.400,- Ft (57 hónap * 1.200,- Ft) befizetését kellett teljesíteni. Az egyenleg összege pozitív, ha hátraléka van, negatív, ha túlfizetése van.

 

Nagybaracska, 2015. május 6.

 

                                                                                Sindler László

                                                                        Intéző Bizottság Elnöke--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Víziközmű Társulati Tag!

A Társulat Intéző Bizottsága nevében örömmel értesítem, hogy a szennyvízberuházás eredményes teljesítése érdekében 113.686.586.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzati Társulás. Ezek után a gerincvezeték - az ingatlanokhoz vezető bekötő vezeték -, illetve a szennyvíztelepek megépítéséhez a három településnek már csak mintegy

54 millió Ft saját erő biztosításáról kell gondoskodnia.

Az Önkormányzati Társulás, és a Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága együttes ülést tartott 2014.08.12-én, ahol eldöntötték, hogy a hiányzó önerőt további pályázatokból, illetve szükség esetén  hitelből pótolják. Ezzel a döntéssel megnyílt a lehetősége annak, hogy a Víziközmű Társulatnál gyűjtött lakossági hozzájárulást az ingatlanokon belüli házi bekötések finanszírozására fordítsuk. Ez azt jelenti, hogy mindazok számára  egységesen megrendeljük a házi bekötés megépítését, akik fegyelmezetten teljesítették a Víziközmű Társulat felé a fizetési kötelezettségüket.

A döntés értelmében mindazok számára, akik 2014.09.30-ig az időarányos fizetési kötelezettségük legalább 90%-nak eleget tettek, a házi bekötést központilag terveztetjük meg, engedélyeztetjük, illetve építtetjük meg. Ez tehát azokat érinti, akik az időarányos 61.200,- Ft-ból minimum 55.080,- Ft-ot  2014.09.30-ig befizettek.

Azon tagjainknak, akik az induláskor egy összegben befizették a 100.000,- Ft-ot, vagy három részletben a 108.000,- Ft-ot, nincs semmi további fizetnivalójuk, nekik  ez alanyi jogon jár.

Döntés született arról is, hogy további lehetőséget biztosítunk azok számára, akik most anyagi helyzetük, vagy egyéb ok miatt nem tudják teljesíteni az előzőekben jelzett 90%-os időarányos befizetési követelményt.

A Víziközmű Társulat Alapszabálya szerint a tagoktól elvárt érdekeltségi hozzájárulás összege 120 000 Ft/ingatlan.  A Társulat megépítteti mindazok számára is a házi bekötést, akik 2015. április 30-ig az eddigi befizetéseiket kiegészítik 120.000,- Ft-ra. A befizetést egy összegben kell teljesíteni.

Azok részére, akik a fenti lehetőségek egyikével sem élnek, a társulat nem tudja a házi bekötésüket magára vállalni. Amennyiben a későbbiekben mégis csatlakozni kívánnak a rendszerre, egy összegben meg kell fizetniük az önkormányzati rendeletben meghatározásra kerülő csatlakozási díjat, meg kell rendelniük a csatlakozási terv elkészítését, és saját költségükön finanszírozniuk kell a házi bekötésük megépítését.

A várható csatlakozási díj mindenképpen magasabb lesz, mint a 120.000,- Ft-os érdekeltségi hozzájárulás, hiszen a társulat rendszeresen fizető tagjai biztosították a működési költségeket is. Természetesen az eddigi befizetéseik nem vesznek el, mert a csatlakozási díj csökkentésre kerül a  befizetett  érdekeltségi hozzájárulás összegével.

Nagyon fontos tudni, hogy a rendszer megépítésével, a házi bekötések megvalósításával a részletfizetési kötelezettségek továbbra is fennállnak! Nem marad további fizetnivalójuk azoknak, akik teljesítették a 100.000,- Ft-os vállalásukat az induláskor, vagy a 36.000,- Ft-os  befizetést  három éven keresztül. Nem kell tovább fizetniük azoknak sem, akik 2015. április 30-ig  kiegészítik az eddigi befizetéseiket  120.000,- Ft-ra, vagy már korábban teljesítették.

A Társulat többi tagjának a fizetési kötelezettsége viszont továbbra is fennáll, azaz 2018. október 31-ig fizetni kell a havi 1.200 Ft-os részletet.

Tisztelettel kérünk minden társulati tagot a fenti tájékoztató elfogadására.

 

Nagybaracska, 2014. 08. 14.

                                                             Bátor Ferenc
                                                                VT elnök     

-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

Tisztelt Garai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Garán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 24. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Gara, Kossuth L.u. 83-85.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás elnöke

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Nagybaracskai Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz  Önkormányzati Területfejlesztési  Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket a teljes körű tájékoztatás érdekében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

melynek témája a Nagybaracskán megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja:              2014. július 7. 16:00 óra

Helyszíne:              Művelődési Ház

Nagybaracska, Szabadság tér 23.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

                                                                             Király Sándor
                                                             Gara-Hercegszántó-Nagybaracska   
                                        Szennyvíz Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás elnöke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt keretében három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek kivitelezői megvalósítására.

A három közbeszerzési eljárásból egy már tavaly sikeresen lezárult, így 2013. november 13-án aláírásra kerülhetett a Hercegszántó Község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződés. Hercegszántón májusban megindulhat a hálózat kiépítése is.

 

Nagybaracska területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer kivitelezői szerződése 2014. április 8-án került aláírásra. A tervezés után a településen várhatóan júniusban megindulhatnak a kivitelezési munkák.

 

Gara szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó közbeszerzési eljárás is sikeresen lezárult, a kivitelezői szerződés 2014. május 15-én aláírásra került. A településen a tervezési munkákat követően előreláthatólag júliusban kezdődnek meg a munkálatok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Gara szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. május 15-én sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Gara község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

 ag

Garán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

E szerződés aláírásával immár mindhárom településen a projekt megvalósulása a tervezési és a kivitelezési munkákkal folytatódik.

 

Nagybaracska 2015. május 15.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                                           Víziközmű Társulat elnöke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Hercegszántói Polgárok!

Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás ezúton tisztelettel meghívja Önöket ateljes körű tájékoztatás érdekében tartandó LAKOSSÁGI FÓRUMRA, melynek témája a Hercegszántón megvalósuló szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás kivitelezése.

Időpontja: 2014.április 28. 17:00óra

Helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár, Hercegszántó, Kossuth Lajos utca 54.

A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Várjuk Önöket!

Nagybaracska, Gara és
Hercegszántó községek
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása

------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Nagybaracska szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

Nagybaracskán 2014. április 8-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor, Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és a kivitelező a P-S Nagybaracska Konzorcium tagjainak képviselői aláírták Nagybaracska község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező konzorcium közbeszerzés útján került kiválasztásra, melynek tagjai a STRABAG-MML Kft. és a Pannon Nívó Zrt.

a

Nagybaracskán a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan még tavasszal sor kerülhet.

 

Nagybaracska 2014. április 9.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                                          Víziközmű Társulat elnöke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kihelyezésre kerültek a projekttáblák a településeken

A kihelyezett táblák megtekinthetőek a Képgalériában.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került Hercegszántó szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezői szerződése

 

Nagybaracskán 2013. november 13-án sajtónyilvános esemény keretében Király Sándor,Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke és Hegedűs Csaba az A-HÍD Építő Zrt. ügyvezető igazgatója aláírta Hercegszántó község szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztítására vonatkozó kivitelezői szerződést. A nyertes kivitelező cég közbeszerzés útján került kiválasztásra.

A szerződés aláírásával megkezdődnek a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó 

községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt kivitelezési 

munkálatai.


aláírás

Hercegszántón  a kivitelezési munkálatok először a tervezési feladatokkal indulnak, majd a tervek elfogadását követően kezdődhet meg a szennyvíztisztító-telep és a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése.

Gara és Nagybaracska községek szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak, eredményhirdetésre és szerződés aláírásra várhatóan ez évben még sor kerülhet.

Nagybaracska 2013. november 14.

                                                                                     Bátor Ferenc

                                                                            Víziközmű Társulat elnöke                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató levél a „Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvíz-

csatornázás és szennyvíztisztítása”című beruházásról

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt napokban, vagy mostanában kapják meg azok az ingatlantulajdonosok az értesítéseket, akiknek elmaradása van a szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetésében. Többen visszakérdeznek, hogy kell-e egyáltalán befizetni, miért nem haladnak a munkák?

A válasz: igen, kell, a beruházás megvalósul!

A munkák pedig haladnak, csak most nem a látványos része zajlik. Ahogyan arról már korábban is hírt adtunk, a konkrét kivitelező -, és a kivitelezést ellenőrző un. FIDIC mérnöki szervezet kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárást kellett kiírnunk, amely meg is történt még 2012. december hónapban.

A mérnöki szervezet kiválasztása eredményes volt, a szerződést aláírtuk, készen állnak arra, hogy megkezdődhessenek a konkrét kivitelezési munkák.

A kivitelezési feladatokra Garára négy, Hercegszántóra három, és Nagybaracskára szintén három ajánlat érkezett. Volt tehát összesen tíz ajánlat, de sajnos mind a tíz ajánlatot érvénytelenítenünk kellett, hacsak nem akartunk azzal a kockázattal szembenézni, hogy a megkötendő szerződést az Európai Unió részéről nem jegyzik ellen, vagy egy későbbi ellenőrzés során észlelik a problémát, és akár 15-20 %-kal csökkenthetik a támogatást. Ez esetünkben a három település teljes csődjét eredményezhetné, hiszen 450-600 millió forint visszafizetését jelentené.

Ezt a kockázatot nem vállalta fel az Önkormányzati Társulás, inkább a jog mentén haladva eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és új nyílt eljárásokat írt ki.

A Hercegszántó településre kiírt új eljárás már a bírálat szakaszában tart. Két ajánlattevő jelentkezett, akiknek az ajánlatát várhatóan szeptember közepéig a Bíráló Bizottság értékeli, és javaslatot tesz a Társulási döntés meghozatalára. Amennyiben nem kerül sor fellebbezésre, jogorvoslati eljárásra, akkor szerződéskötésre a nyertes pályázóval október hónapban sor kerülhet. A munkaterület átadása még ebben az évben megtörténhet.

A Gara és Nagybaracska településeket érintő új nyílt eljárás folyamatban van, az ajánlatokat szeptember 30-ig kell leadni a jelentkezőknek. Ezt követi a bírálati szakasz, és az eredményhirdetés, majd a szerződések aláírása. Amennyiben eredményesek lesznek az ajánlatok, és nem lesz fellebbezés, jogorvoslati eljárás, akkor ez év novemberben itt is sor kerülhet a munkaterületek átadására.

Az előzőekből látszik, hogy a konkrét kivitelezési munkák megkezdése 2014. március hónapban várható. Jövőre a rendszert meg lehet építeni, ősszel meg lehet kezdeni a próbaüzemet, és biztosítottnak látszik a 2015. június 30-i befejezési határidő betartása.

 

Nagybaracska, 2013. augusztus 29.

 
 

Király Sándor                                                    Bátor Ferenc

         Önkormányzati Társulás elnök                                   Víziközmű társulat elnök

Tájékoztató levél letöltése ITT!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aláírásra került a mérnöki szerződés
 

Korábbi híreinkben és leveleinkben tájékoztattuk már az olvasóinkat az év elején megkezdett közbeszerzési eljárásokról. Három építési eljárás került kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska községek területén megvalósuló szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszerek megvalósítására. Ezekre az ajánlattételi felhívásokra 10 pályázat érkezett, amelyek elbírálása még folyamatban van, de sikeresen tudtuk lezárni a negyedik kiírást, amelynek célja a beruházás Mérnök feladatainak ellátására és műszaki ellenőrzés biztosítására alkalmas szervezet kiválasztása volt.

 

A Támogatási Szerződésünk, és az ennek megfelelő ajánlattételi felhívás szerint, a feladat ellátását a FIDIC szerződéses rendszernek megfelelően kell ellátni.

A felhívásra összesen négy ajánlat érkezett, az ajánlattevőknek ezúton is köszönjük a részvételt.

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Társulás az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-t hirdette ki győztesnek. A Megbízási Szerződés aláírására 2013.06.04.-én került sor Nagybaracskán.

 a1

A képen az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft képviseletében Gonda Ilona Éva gazdasági vezető, Janotka János projektvezető mérnök, valamint Király Sándor a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke látható a szerződés aláírása közben.

Reményeink szerint rövidesen hírt adhatunk az építésre vonatkozó szerződések aláírásáról is.


Nagybaracska 2013.06.05.

                                                                                           Bátor Ferenc

                                                                                 Víziközmű Társulat elnöke


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A dokumentumok .pdf  és word formátumban megtekinthetőek:


2013 12 31 Egyszerűsített mérleg Viziközmű (.xls)

Beszámoló 2013.évről szóló üzleti jelentése tárgyában (.doc)

Kiegészítő Melléklet 2013.12.31 Viziközmű Társulat (.doc)

Módosított alapszabály  (.doc)


Társberuházói megállapodás módosításai (.doc)

 VT 2014 évi Pénzügyi terv (.doc)


-------------------------------------------------------------------------------------------------


 Közgyűlési meghívó (.pdf)
 Tisztelt Víziközmű Társulati Tag (.pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁJÉKOZTATÁS FOGADÓÓRÁKRÓL

A Nagybaracska-Hercegszántó- Gara Szennyvízközműépítő Víziközmű Társulata értesíti a lakosságot, hogy az Intéző Bizottsága fogadóórát tart az érdeklődők részére minden hónapban az alábbiak szerint:

 

-          A hónap első péntekjén         08.00-10.00 –ig Hercegszántó

-          A hónap második péntekjén  08.00-10.00 –ig Gara

           -          A hónap harmadik péntekjén 08-.00-10.00-ig Nagybaracska
 

                                                                            Bátor Ferenc

                                                                              IB elnök


Nagybaracska- Hercegszántó- Gara Szennyvízközmű Epítő VizikozműTársulat
Alapszabálya :   >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Módosított alapszabály: >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Cégbejegyző végzés:    >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Alakuló ülés jegyzőkönyve:  >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Pénzügyi terv VT:   >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve:  >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Tagnyilvántartás-Gara-08-25:   >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Tagnyilvántartás-Hercegszantó-08-25:  >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)

Tagnyilvántartás-Nagybaracska-08-25:  >>LETÖLTÉS VAGY MEGTEKINTÉS (.doc)